S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Endiwro 2 ddiwrnod Cymru yn llwyddo i ddenu 500 o reidwyr bob blwyddyn. Yn rownd o Bencampwriaeth Endiwro Seidcar Prydain, Pencampwriaeth Unigol a Seidcar Cymru i restri ond rhai, dyma Endiwro (ag 1 lap) mwyaf Prydain Fawr.

Steve Holcombe ar ei Beta enillodd Endiwro Dau Ddiwrnod Cymru ar Fehefin 25/26 yn Llandrindod. Joe Wootton gipiodd yr ail ddiwrnod i gadarnhau ei ail safle gyda Jamie Lewis yn drydydd. Gyda'r pyllau dwr wedi diflannu eleni, fe sicrhaodd Clerc y Cwrs Huw Watkins a'i dim fod y cwrs 130 milltir yr un mor heriol a chyffrous, a gyda'r tywydd yn berffaith ar gyfer y cystadlu, fe brofodd y digwyddiad i fod yn un o'r rhai mwyaf llwyddiannus ers blynyddau.

Canlyniadau - http://welsh2dayenduro.com/

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?