S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ar ôl dychwelyd i Bencampwriaeth Rali'r Byd y llynedd am y tro cyntaf ers 2009, mae Rali Gwlad Pwyl wedi cadw ei le yn y calendr eto eleni. Erbyn hyn, mae'n cael ei ystyried yn un o ralïau cyflyma'r flwyddyn a bydd y criw yno i ddilyn y cyfan. Tri pheth sylfaenol sydd angen ar y gyrwyr ar y ffyrdd cyflym a heriol - car cytbwys, dos o ddewrder a'r awydd i roi'r pedal i lawr! Pwy fydd â'r tair elfen angenrheidiol yn Rali Gwlad Pwyl? Ralïo+ fydd â'r ateb!

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?