S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Mae rownd agoriadol Pencampwriaeth Rali Prydain 2017 - Cymalau Canolbarth Cymru - wedi cael ei chanslo yng nghanol ansicrwydd ynghylch costau atgyweirio ffyrdd coedwigaeth Cymru.

Bydd y bencampwriaeth yn lle hynny yn agor gyda Rali Border Counties yn Jedburgh yn nghanol mis Mawrth.

Mae canslo Cymalau Canolbarth Cymru yn dod yng nghanol anghydfod parhaus dros ffioedd raliau mewn coedwigoedd a chaiff eu rhedeg gan Lywodraeth Cymru.

Mae ymgyrch annibynnol a enwir Rally4Wales wedi cyrraedd cytundeb gyda Cyfoeth Naturiol Cymru - y corff llywodraeth sy'n gyfrifol am gymryd gofal o goedwigoedd Llywodraeth Cymru - i gymryd drosodd atgyweirio y ffyrdd yn hwyr yn 2016.

Ond gyda chamddealltwriaeth dros gostau TAW, golygir y bydd clybiau penodol, gan gynnwys y clwb trefnu - Clwb Canolbarth Cymru Y Drenewydd, yn gorfod talu 20% o daliadau tuag at atgyweirio'r ffyrdd a gynhaliwyd gan Rally4Wales.

Mae Rally4Wales a llawer o glybiau yng Nghymru yn gweithio i liniaru effaith y codiad TAW, ond credir bod y ffrâm amser yn rhy gul rhwng nawr a'r digwyddiad sef un o'r prif ffactorau tu ol i ddiweddu'r digwyddiad.

Dyma ddatganiad y NDAC: "Yn dilyn cyfarfod pwyllgor Drenewydd a'r Cylch Automobile Club Cyf, penderfynwyd bod, oherwydd yr ansicrwydd ariannol presennol o redeg rali yng nghoedwigoedd Cymru, fe ddaeth y penderfyniad anodd i ganslo Cymalau Canolbarth Cymru am 2017.

"Hoffai'r clwb ddiolch i'r holl gystadleuwyr, swyddogion a stiwardiaid sydd wedi helpu i wneud y digwyddiad yn llwyddiant dros y blynyddoedd blaenorol ac yn dymuno'r gorau i'r gymuned ralio ar gyfer 2017."

Rali Border Counties a fydd yn camu i mewn fel rownd y bencampwriaeth yn yr Alban, ac yn draddodiadol yn cymryd rhan yn Ngogledd Fforest Kielder.

Diolchodd rheolwr pencampwriaeth BRC Iain Campbell Siroedd y Gororau am ddod ar y bwrdd.

"Rydym yn siomedig ym mhenderfyniad Clwb ralio Drenewydd, ond yn hapus bod y Rali Border Counties yn ymuno â'r bencampwriaeth ar gyfer 2017," meddai.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?