S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Chwedlau

Syr Gareth Edwards yn 70

I lawer, fe yw'r chwaraewr rygbi gorau erioed, ond mae traed Syr Gareth Edwards yn sownd ar y ddaear ac mae'n angerddol am bobl a chymunedau ei wlad.

Dyna pam efallai bod gan bobl ei wlad gymaint o feddwl o gyn-fewnwr Cymru a'r Llewod o hyd, ac yntau wedi dathlu ei ben-blwydd yn 70 oed eleni.

Mae'r rhaglen ddogfen Syr Gareth Edwards yn 70 ar S4C yn dilyn yr arwr rygbi dros gyfnod o rai misoedd ac yn mynd ag e i rai o'r lleoedd fu'n bwysig yn ei fywyd a'i yrfa. Mae'r rhaglen am yr arwr chwedlonol yn rhan o dymor Chwedlau S4C, sy'n cael ei gynnal ar y cyd â Blwyddyn Chwedlau Llywodraeth Cymru.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?