S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymryd rhan

Am gymryd rhan neu serennu yng nghynnwys newydd S4C?

Ar y dudalen yma, mae'r holl wybodaeth am sut i gymryd rhan ac am ba gyfresi a rhaglenni sy'n chwilio am gyfranwyr.

 • Gogglebocs Cymru

  Gogglebocs Cymru

  Mae cynhyrchwyr Gogglebocs Cymru yn galw ar bobl i gymryd rhan.

  Mae'r cynhyrchwyr yn chwilio am bobl o bob cefndir sy'n caru gwylio teledu fydd yn cynrychioli Cymru yn ei holl amrywiaeth – siaradwyr Cymraeg, siaradwyr newydd ac unrhyw un sy'n hoffi siarad!

  Bydd Gogglebocs Cymru yn chwarae rhan flaenllaw yn narpariaeth S4C a bydd Chwarel a Cwmni Da yn gweithio gyda S4C, Channel 4 a Studio Lambert i sicrhau llwyddiant y gyfres yn yr iaith Gymraeg.

  Ymgeiswch yma: Ffurflen Gogglebocs Cymru.

 • Pencampwyr

  Pencampwyr

  Oes gyda chi'r gallu i guro rhai o bencampwyr mwyaf byd chwaraeon Cymru?

  Cyfres adloniant newydd sy'n cyfuno cwis gyda sgiliau corfforol. Nid sialensiau arferol chwaraeon fydd y rhain chwaith ond gemau rhithiol fydd yn cynnwys golff, seiclo, rhwyfo, rygbi a mwy. Os ydych chi'n medru ateb cwestiynau, dangos eich sgiliau corfforol ac eisiau'r cyfle i ennill hyd at £1000 dyma'r sioe i chi!

  Ni'n chwilio am gystadleuwyr o bob oed felly os hoffech gael ychydig o hwyl a chreu tîm o 3 ymysg eich aelodau, pwyllgor, cefnogwyr neu eich teulu a'ch ffrindiau, yna cysylltwch. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol.

  Bydd angen bod ar gael ym mis Tachwedd.

  I ymgeisio, ebostiwch pencampwyr@nimbleproductions.co.uk

Os nad oes cyfleoedd ar gael ar hyn o bryd, cofiwch ddychwelyd yn rheolaidd.

O hyd wedi breuddwydio am fod ar sgrin? Chi yn y man cywir, dyma'r lle am gyfleoedd castio sydd ar gael gan S4C.

Sut mae ymgeisio? Yn syml, ebostiwch y cwmnïoedd cynhyrchu (manylion uchod), bydd y cynhyrchiad mwy na hapus i glywed wrthoch chi.

Unrhyw gwestiynau? Cofiwch fod modd ein e-bostio ar gwifren@s4c.cymru. Rydym yn croesawu cwestiynau, sylwadau, ac adborth, a byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?