S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Bydd S4C yn cynnal dau gyfarfod sector ym mis Mehefin 2019

5 Mehefin 2019

Bydd S4C yn cynnal dau gyfarfod sector ym mis Mehefin 2019

1. Dydd Mercher 19 Mehefin 10:00-16:00 Caernarfon, lleoliad i'w gadarnhau

2. Dydd Iau 20 Mehefin 09:30-16:30, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin

Yn ystod y cyfarfod bydd cyflwyniad gan Amanda Rees ac yna cyfle i chi gwrdd â'r comisiynwyr yn unigol:

  • Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys
  • Sue Butler, Comisiynydd Chwaraeon
  • Llinos Wynne, Comisiynydd Ffeithiol a Gwledig
  • Gwenllian Gravelle, Comisiynydd Drama
  • Elen Rhys, Comisiynydd Adloniant
  • Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Plant a Dysgwyr
  • Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys ar-lein
  • Geraint Evans, Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes
  • Non Griffith, Cynorthwy-ydd Comisiynu (Cyd-gynyrchiadau a Strategaeth Rhyngwladol)

Bydd offer cyfieithu ar y pryd ar gael os oes angen. A fyddech cystal â rhoi gwybod i mi a fyddwch chi'n mynychu os gwelwch yn dda? bethan.jenkins@s4c.cymru. Rydym yn cyfyngu'r niferoedd i ddau gynrychiolydd o bob cwmni ar gyfer y digwyddiad hwn. Bydd angen i chi fwcio slot gyda'r comisiynwyr wrth ymateb – cyntaf i'r felin caiff falu. Bydd modd i chi ddanfon cynrychiolwyr gwahanol o'ch cwmnïau i'r sesiynau un ar un. Bydd y gwahoddiad hwn hefyd yn ymddangos ar y wefan gynhyrchu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, plîs peidiwch ag oedi cyn cysylltu.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?