S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Yn ystod y cyfarfod bydd cyflwyniad gan Owen Evans ac Amanda Rees ac yna cyfle i chi gwrdd â'r comisiynwyr yn unigol:

Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys

Sue Butler, Comisiynydd Chwaraeon

Llinos Wynne, Comisiynydd Ffeithiol a Gwledig

Gwenllian Gravelle, Comisiynydd Drama

Elen Rhys, Comisiynydd Adloniant

Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Plant a Dysgwyr

Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys ar-lein

Geraint Evans, Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes

Non Griffith, Cynorthwy-ydd Comisiynu (Cyd-gynyrchiadau a Strategaeth Rhyngwladol)

Bydd offer cyfieithu ar y pryd ar gael os oes angen.

A fyddech cystal â rhoi gwybod i mi a fyddwch chi'n mynychu os gwelwch yn dda? bethan.jenkins@s4c.cymru. Rydym yn cyfyngu'r niferoedd i ddau gynrychiolydd o bob cwmni ar gyfer y digwyddiad hwn. Bydd angen i chi fwcio slot gyda'r comisiynwyr wrth ymateb – cyntaf i'r felin caiff falu. Bydd modd i chi ddanfon cynrychiolwyr gwahanol o'ch cwmnïau i'r sesiynau un ar un. Bydd y gwahoddiad hwn hefyd yn ymddangos ar y wefan gynhyrchu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, plîs peidiwch ag oedi cyn cysylltu.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?