S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynllun Carlam Ffeithiol

Fel yr ydych efallai'n ymwybodol, mae S4C yn gweithio gyda BBC Cymru a Channel 4 ar y Cynllun Carlam Ffeithiol, cynllun datblygu unigryw ar gyfer pobl sydd eisiau bod yn gynhyrchwyr cyfres, uwch gynhyrchwyr ac uwch gynhyrchwyr datblygu sydd wedi ymrwymo i weithio yng Nghymru. Mae isafswm o ddau o'r chwe lle yn cael eu cadw ar gyfer siaradwyr Cymraeg.

Mae'r rhaglen ar agor am gesisiadau o 18.11.19-12.1.2020. Rydym yn edrych am unigolion gyda thair blynedd neu fwy o brofiad fel cynhyrchydd, cynhyrchydd cyfres neu gynhyrchydd datblygu ar raglenni ffeithiol sydd am symud ymlaen at y cam nesaf. Mae rhagor o fanylion yn yr atodiad a gall ymgeiswyr wneud cais yn y fan yma. Mae nodyn ac asedau ynghlwm rhag ofn y byddant o fudd.

Diolch yn fawr am eich cymorth - ni fyddai hyn yn bosibl heb eich cefnogaeth chi.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?