S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Bydd S4C yn cynnal Cyfarfod Sector ar 17 Rhagfyr 2019 yng Ngwesty'r Copthorne Caerdydd. Bydd linc Skype i swyddfa S4C Caernarfon hefyd!

Yn ystod y cyfarfod bydd cyflwyniad gan Owen Evans ac Amanda Rees ac yna cyfle i chi gwrdd â'r comisiynwyr yn unigol:

Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys

Sue Butler, Comisiynydd Chwaraeon

Llinos Wynne, Comisiynydd Ffeithiol a Gwledig

Gwenllian Gravelle, Comisiynydd Drama

Elen Rhys, Comisiynydd Adloniant

Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Plant a Dysgwyr

Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys ar-lein

Geraint Evans, Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes

Bydd offer cyfieithu ar y pryd ar gael os oes angen.

A fyddech cystal â rhoi gwybod i mi a fyddwch chi'n mynychu neu os oes angen gwahoddiad i'r linc Skype arnoch chi os gwelwch yn dda? bethan.jenkins@s4c.cymru. Rydym yn cyfyngu'r niferoedd i ddau gynrychiolydd o bob cwmni ar gyfer y digwyddiad hwn. Bydd angen i chi fwcio slot gyda'r comisiynwyr wrth ymateb – cyntaf i'r felin caiff falu. Bydd modd i chi ddanfon cynrychiolwyr gwahanol o'ch cwmnïau i'r sesiynau un ar un.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, plîs peidiwch ag oedi cyn cysylltu.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?