S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Mae Radio Gaga yn fformat llwyddiannus o Wlad Belg sydd wedi ei werthu i nifer o wledydd ar draws y byd. Os oes diddordeb gennych i wneud cais, yna cysylltwch â Siân Davies o'r Adran Materion Busnes: sian.davies@s4c.cymru er mwyn derbyn deunydd sydd yn rhoi cefndir y fformat, clipiau ac ati i helpu'ch cais.Am beth ydyn ni'n chwilio?

Mae S4C yn awyddus i gomisiynu cyfres 6 x 60' o Radio Gaga gan ddefnyddio'r fformat hwn a'i addasu i raddau ar gyfer cynulleidfa S4C. Rydym yn bwriadu dechrau darlledu'r rhaglen ym mis Mehefin 2020 ar nos Sul am 8 o'r gloch.

Bydd cynigion yn cael eu gwerthuso ar sail:

  • • Sut byddech chi'n addasu naws a lleoliadau'r fformat ar gyfer cynulleidfa S4C? Rydym yn hoffi'r arddull ffilmig a'r dull o adrodd stori ond rhaid gochel rhag creu naws a chynnwys sy'n rhy ddwys. Mae angen y cynhesrwydd, y dwysedd a'r difyrrwch yn ogystal.
  • • Pa leoliadau y byddech chi'n ymweld â nhw ar gyfer y 6 rhaglen a pham?
  • • Pwy yw'r cyflwynwyr posib a pham? Cofiwch fod angen dau berson sy'n gallu gwrando yn ogystal â thynnu straeon a chyflwyno.
  • • Pwy yw'r tîm cynhyrchu?
  • • Sut y byddech yn creu cynnwys digidol atodol fydd yn denu cynulleidfa eang i wylio, ymgysylltu a thrafod y cynnwys?

Dylech anelu at gynnwys y wybodaeth uchod yn eich cais.

Ffurf

  • • Cyfres 6 x 60' o hyd
  • • Fformat Radio Gaga
  • • Cynnwys digidol i ddenu cynulleidfa eang

Cyllideb

Yn dibynnu ar y cynnwys, rydym yn edrych ar gomisiynu'r cynnwys ar dariff rhwng £60,000.00 - £70,000.00 yr awr.

Amserlen

Rydym yn gwahodd syniadau am gynnwys i'w ddarlledu ym mis Mehefin 2020.

Byddwn yn hysbysu cwmnïau os ydyn yn llwyddiannus ai peidio erbyn yr 20fed o Ragfyr 2019

Sut i gyflwyno syniad?

Anfonwch eich syniad ar ffurf dogfen pitch/ dec sleidiau PDF ddim mwy na 2 tudalen erbyn 12pm, ddydd Gwener 13eg o Ragfyr 2019.

Anfonwch eich cynigion at galwad@s4c.cymru

Gallwch gyflwyno mwy nag un cais. Cadwn yr hawl i beidio â chomisiynu unrhyw gynigion a dderbynnir.

Edrychwn ymlaen yn fawr at dderbyn eich cynigion.

Beth os nad oes gennych gwmni cynhyrchu?

Os ydych yn unigolyn sydd ddim yn gysylltiedig â chwmni cynhyrchu ar hyn o bryd ac sydd eisiau cyflwyno syniad, noder y bydd angen i chi wneud cais trwy gwmni cynhyrchu yn y rownd gomisiynu hon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?