S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Bydd cyfle i drafod pynciau megis:-

  • Sialensau gweithredol cynhyrchiadau oherwydd Covid-19
  • Defnyddio Cwmwl a'r prosesau comisiynu
  • Cyfleu cynnwys ac elfennau gweithredol cyffredinol

Hoffwn wahodd unigolion sydd yn ymwneud â'r broses weithredol o fewn eich cwmni i ddod i'r sesiwn am 1430 Dydd Iau Gorffennaf 2ail.

Os am fynychu, anfonwch enw, teitl eich swydd, cyfeiriad ebost at sylw Enfys Davies-Harries Enfys.Davies-Harries@s4c.cymru cyn 5yp Dydd Mercher Gorffennaf 1af. Os oes cwestiwn penodol byddwn yn ddiolchgar am rhain o flaen llaw i: corona@s4c.cymru

Bydd yr unigolion sydd wedi cofrestru yn cael gwybodaeth y linc zoom drwy ebost cyn y cyfarfod.

DIWEDDARIAD COVID – Canllawiau Llywodraeth Cymru:

Nodyn i'ch atgoffa fod gwybodaeth pwysig wedi ei ychwanegu i'r Gwefan Gwybodaeth S4C Covid-19 yn dilyn cyhoeddi canllawiau pellach yr wythnos hyn. http://www.s4c.cymru/cy/cynhyrchu/page/38190/gwybodaeth-diweddaraf-covid-19/

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?