S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Ciw-Restri MCPS

*NEGES GAN PRS*

Mi yda ni wrthi'n diweddaru'r rhaglen sydd yn cael ei ddefnyddio i brosesu ciw-restri. Mi fydd hyn yn galluogi ni i'w prosesu yn gyflymach ac yn lleihau'r amser mae'n ei gymryd i baratoi trwyddedau.

Er mwyn hwyluso'r broses yma, fedrwch chi naill ai gyrru copi o'r ffeil CSV perthnasol (sydd ar gael ar wefan PAC S4C https://pac.s4c.cymru/).

O hyn ymlaen, fydda ni ddim yn derbyn unrhyw fformat arall.

Os oes ganddoch chi unrhyw gwestiynau, yna plis cysylltwch gyda fi, Tom.Williams@prsformusic.com, neu mailto:Tom.Williams@prsformusic.com

Cysylltwch efo Helen.Protheroe@S4C.cymru am fwy o wybodaeth ynglŷn â lawrlwytho'r ffeiliau CSV.

Diolch,

Tom

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?