S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

S4C a BBC Radio Cymru yn lansio cynllun sgriptiau comedi

17-Meh-2015

Mae S4C a BBC Radio Cymru yn bwriadu cydweithio eleni i ddatblygu talent ysgrifennu comedi, trwy gynnal Sgript Slam Gomedi yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015.

Gobaith y prosiect hwn yw cynnig llwyfan i chwe sgript gomedi newydd, pum munud o hyd, gyda'r potensial i ddatblygu'r gwaith ymhellach ar gyfer S4C neu BBC Radio Cymru.

Bydd y sgriptiau llwyddiannus yn cael eu perfformio gan actorion proffesiynol o flaen cynulleidfa yn y Cwt Drama ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ddydd Mercher, 6 Awst am 12.30 gyda Caryl Parry Jones yn arwain y sesiwn.

Felly, rydym yn galw ar awduron Cymru, boed yn awduron newydd neu brofiadol, i ysgrifennu sgript gomedi wreiddiol heb fod dim mwy na phum munud o hyd a ellid ei pherfformio gan dim mwy na thri actor. Does dim thema na ffiniau ac o'r holl geisiadau mi fydd S4C a BBC Radio Cymru yn edrych am y chwe sgript gryfaf, fwyaf doniol a chreadigol.

Y dyddiad cau yw dydd Llun, 13 Gorffennaf a dylid anfon y sgriptiau at sgriptslam@bbc.co.uk

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?