S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

System newydd ar gyfer cyflwyno syniadau a briff golygyddol o 1af Mai 2015

29-Ebr-2015

Ar y 1af o Fai 2015 mi fydd modd cynnig syniadau rhaglenni i S4C drwy system newydd 'Cwmwl Cynhyrchu S4C'. Mi fydd yn disodli'r system bresennol ar gyfer cyflwyno syniad yn ogystal â'r un ar gyfer cyflwyno'r brîff golygyddol a busnes. Gobeithiwn y bydd hyn yn symleiddio'r broses ac yn ei gwneud yn haws i gynhyrchwyr lenwi'r briff golygyddol gan y bydd modd gwneud hynny nawr ar wahanol ddyfeisiau gan gynnwys cyfrifiaduron Mac a thabledi. Bydd hefyd yn haws gweld a dilyn hynt unrhyw newidiadau gan y bydd yr wybodaeth yn cael ei chadw'n ganolog yn y 'cwmwl' heb yr angen i ddiweddaru'r ddogfen drwy anfon copiau drwy'r post neu e-bost.

Mi fydd linc i'r system i'w chanfod ar wefan cynhyrchu S4C fel arfer.

Mi rydym wedi profi'r system ar y cyd gyda rhai cwmnïau cynhyrchu ac yn gobeithio y byddwch yn ei chanfod yn weddol hwylus i'w defnyddio. Ond rydym am sicrhau ei bod yn ateb gofynion cynhyrchwyr gorau ag y medrwn, felly croesawn unrhyw sylwadau neu awgrymiadau ar sut i'w gwella.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau cysylltwch yn y lle cynta' ag un o'r canlynol:-

  • Kathryn Edwards – kathryn.edwards@s4c.cymru - 029 20741497
  • Siân Davies Hill – siân.hill@s4c.cymru - 029 20741487
  • Angharad Thomas - angharad.thomas@s4c.cymu - 029 20741396
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?