S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Sesiynau Trafod S4C a’r Sector

03-Chwe-2015

Fel y gwyddoch, wrth gynllunio ein gwasanaeth ar gyfer y dyfodol, rydym yn ymwybodol iawn o ddatblygiadau ehangach, yn gymdeithasol ac yn dechnolegol, sy'n cynnig heriau a chyfleoedd i ni weithio'n fwy effeithiol gyda'n gilydd.

O ganlyniad, rydym wedi trefnu cyfleoedd i ni – fel darlledwr, ac yn gynhyrchwyr - i rannu syniadau all helpu i lywio ein cynlluniau yn y tri maes yma:

Casglu data, personoli a thargedu'r gynulleidfa • Codi proffil • Heriau'r llwyfannau digidol

Fe fyddwn yn falch iawn pe bai modd i chi, ynghyd â chydweithwyr perthnasol o'ch cwmni, ymuno â ni mewn sesiwn drafod i daflu syniadau a chyfrannu at ddatblygiad S4C yn y meysydd yma.

Yn ôl yr arfer, rydym am sicrhau bod cwmnïau o bob rhan o Gymru yn cael cyfle i gyfrannu at y drafodaeth, felly fe fyddwn yn cynnal tri sesiwn yn y lleoliadau ac ar y dyddiadau isod:

Caernarfon (Gwesty'r Celt) Dydd Gwener, 20 Mawrth 2015 09:15 – 16:00

Caerdydd (Canolfan y Mileniwm) Dydd Mawrth, 24 Mawrth 2015 09:15 – 16:00

Sir Gaerfyrddin (Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru) Dydd Gwener, 27 Mawrth 2015 09:30 – 16:00

Gofynnwn yn garedig i chi rannu'r gwahoddiad yma gydag unigolion yn eich cwmni sy'n berthnasol i'r pynciau dan sylw.

Fe fydd y sesiynau'n cael eu cynnal yn y Gymraeg, felly rhowch wybod os gwelwch yn dda os bydd angen offer cyfieithu arnoch chi.

Hefyd, rhowch wybod, os gwelwch yn dda, os oes gennych chi anghenion penodol ar gyfer mynediad i'r lleoliad y byddwch chi'n ei fynychu.

Fe fydd lluniaeth ysgafn ar gael yn ystod y dydd, ac er na fydd cinio'n cael ei ddarparu, mae dewis o gaffis a bwytai ger llaw ym mhob lleoliad.

Rwy'n mawr obeithio eich gweld chi yno.

Cofion cynnes,

Ian Jones

RSVP non.jones@s4c.co.uk erbyn Dydd Llun 16 Chwefror 2015

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?