S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Sesiynau â'r Sector

28-Ion-2015

Rydym yn estyn gwahoddiad i'r rhai sy'n gweithio yn y sector gynhyrchu i fynychu sesiwn dwy awr gyda staff yr Adran Gynnwys, yr Adran Gyflwyno a'r Adran Gwasanaethau Mynediad. Cynhelir sesiynau bore a phrynhawn ym mhencadlys S4C ar ddydd Llun Chwefror y 9fed a dydd Mercher Chwefror y 11eg. Bydd sesiynau tebyg yn cael eu cynnal yn swyddfa S4C yng Nghaernarfon ym mis Mawrth. Mae'r sesiynau wedi eu hanelu at gynhyrchwyr, cyfarwyddwyr, cynorthwywyr cynhyrchu a staff sy'n ymwneud â gwaith papur cynyrchiadau. Ein gobaith yw y bydd y sesiynau yma yn gyfle i ni, ac i chi ddod i'n hadnabod yn well.

Byddwn yn esbonio'r systemau derbyn tapiau ac ingest, a'r prosesau gweinyddu gwasanaethau mynediad, gan ddilyn taith y tâp o'r tacsi i tx. Byddwn yn esbonio strwythur a chyfrifoldebau'r Adran Gyflwyno er mwyn hwyluso cyfathrebu a sicrhau eich bod yn siarad â'r person cywir y tro nesaf y byddwch yn ffonio, ac yn cynnig cyfle i ymweld ag MCR.

Byddwn yn esbonio sut rydym yn penderfynu ar ba raglenni sy'n cynnig gwasanaethau mynediad, beth sy'n digwydd i'r rhaglenni hyn, a sut y byddwn yn penderfynu pa gwmni sy'n isdeitlo rhaglen - "cynnar a phrydlon" neu "byw a hwyr". Bydd hyn yn gyfle i esbonio oblygiadau rhaglenni sy'n cyrraedd yn hwyr, a'r rhai sy'n cael eu danfon nôl. Byddwn hefyd yn trafod y canllawiau hydoedd a chydnabyddiaeth a'u pwysigrwydd, ac yn rhannu'n ffyrdd o weithio a defnyddio billings a ffurflenni Pac. Bydd Helen, meistres y ffurflenni Pac, gyda ni i gynorthwyo os bydd cwestiynau.

A chan fod Prynhawn Da yn cael ei ddarlledu o 2pm bydd y sesiynau prynhawn yng Nghaerdydd yn cynnig siawns i brofi rhaglen fyw o'r "ochr arall".

Sesiynau S4C Caerdydd: Dydd Llun Chwefror 9 a dydd Mercher Chwefror 11 10.30 - 12.30 13.30 - 15.30

Er mwyn i ni allu cadw golwg ar niferoedd, mi fuasem yn ddiolchgar iawn pe baech yn cofrestru ar gyfer y sesiynau drwy gysylltu â Catrin.Siriol@S4C.co.uk, gan nodi os oes angen cyfieithydd arnoch.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?