S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

 • Llinos Wynne

  Comisiynydd Ffeithiol

  Llinos Wynne yw Comisiynydd Ffeithiol S4C ers Chwefror 2017.

  Mae Llinos Wynne wedi bod yn gweithio yn y byd teledu ar ei liwt ei hun dros y chwe blynedd ddiwethaf, ac wedi gweithio gydag amrywiol gwmnïau yng Nghymru ac ym Mhrydain. Cyn gweithio'n llawrydd, bu Llinos yn gweithio am dros ugain mlynedd gyda'r BBC, gan droi ei llaw at ymchwilio, cyflwyno a chynhyrchu rhaglenni teledu a radio. Cynhyrchodd sawl rhaglen dogfen i'r gyfres 'O Flaen dy Lygaid', a dwy gyfres o 'Ar Dy Feic' gyda Hywel Gwynfryn.

  Mae Llinos wedi ennill gwobr BAFTA Cymru am y rhaglen ddogfen Josie's Journey, a ddarlledwyd ar rwydwaith y BBC. Enillodd hefyd wobr yn yr Wyl Cyfryngau Celtaidd am y ddogfen radio orau 'Byw hefo'r clwy'. Mae hi'n arbenigo ar gynhyrchu rhaglenni ffeithiol adloniannol a dwys i S4C, yn cynnwys cyfresi Jude Cissé a Mamwlad, a rhaglenni sy'n portreadu unigolion arbennig, yn cynnwys Delme Thomas: Brenin y Strade. Mae hi wedi gweithio yn Saesneg hefyd, gan gynhyrchu rhaglenni ffeithiol llwyddiannus i'r BBC, yn eu plith Welsh Towns (gyda'r cyflwynydd Eddie Butler), A Garden in Snowdonia a rhaglenni yn y gyfres Coming Home gyda'r actores Alison Steadman a'r gwleidydd Neil Kinnock.

  Ymhlith ei huchafbwyntiau personol roedd cyfarwyddo'r gyfres Mamwlad gyda Ffion Hague ac mae hi hefyd yn falch fod portread Gwen John yn y gyfres Mamwlad, wedi arwain at ganfod bedd coll Gwen yn Dieppe.

 • Ffeithiol ar S4C

  Ffeithiol ar S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?