S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Sesiynau Trafod gyda’r Sector – Cyfleu, Cyflwyno a Gwasanaethau Mynediad

28-Medi-2015

Dydd Gwener, Hydref 23ain - Yr ystafell Gyfarfod, Uned 6, Bloc A, Doc Fictoria, Caernarfon 10.00 – 13.00.

Rydym yn estyn gwahoddiad i'r rhai sy'n gweithio yn y maes cynhyrchu i fynychu sesiwn dwy awr gyda staff yr Adran Gynnwys, yr Adran Gyflwyno a'r Adran Gwasanaethau Mynediad ar ddydd Gwener, Hydref 23ain yn yr ystafell gyfarfod, Uned 6, Bloc A, Doc Fictoria, Caernarfon. Mae'r sesiwn wedi'i hanelu at gynhyrchwyr, cyfarwyddwyr, cynorthwywyr cynhyrchu a staff gweinyddol sy'n ymwneud â gwaith papur". Bydd yn braf i gwrdd wyneb wrth wyneb gyda rhai ohonoch chi am y tro cyntaf. Bwriad y sesiwn yw i esbonio'r cefndir a'r rhesymeg sydd y tu ôl i'n gofynion cyfleu ond mae'n siawns hefyd i gael sgwrs a thrafodaeth ac i ni ddod i ddeall y materion sy'n achosi pryder neu broblemau i chi.

Byddwn yn esbonio'r systemau derbyn tapiau ac ingest a'r prosesau gweinyddu a chyfleu gwasanaethau mynediad, gan ddilyn taith y tâp o'r tacsi i tx. Bydd cyflwyniad ar yr amserlen ddarlledu, sut byddwn yn ei pharatoi, a'i darlledu. Byddwn yn esbonio strwythur a chyfrifoldebau'r Adran Gyflwyno gan obeithio hwyluso cyfathrebu a sicrhau y byddwch yn siarad gyda'r person cywir y tro nesaf y byddwch yn ffonio.

Byddwn yn esbonio sut rydym yn penderfynu ar ba raglenni sy'n cynnig gwasanaethau mynediad, beth sy'n digwydd i'r rhaglenni hyn a sut byddwn yn penderfynu pa gwmni sy'n isdeitlo rhaglen. Byddwn yn esbonio oblygiadau rhaglenni sy'n cyrraedd yn hwyr neu sy'n cael eu danfon nôl. Byddwn hefyd yn trafod y canllawiau hydoedd a chydnabyddiaeth a'u pwysigrwydd, ac yn esbonio sut byddwn yn defnyddio billings a ffurflenni Pac.

RVSP drwy ebost at Morfudd Wynne Morfudd.Wynne@s4c.cymru erbyn Dydd Gwener 16eg Hydref.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?