S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Sunny Side of the Doc: Sesiwn i drafod cyd-gynhyrchiadau ffeithiol rhyngwladol

22 Hydref, am 10.00yb. Swyddfa S4C Caerdydd/linc fideo o swyddfa S4C Caernarfon os fydd angen.

Mae S4C yn eich gwahodd, ar ran Irem Couchouron a Jessica Naulin o Sunny Side of the Doc, i sesiwn anffurfiol i drafod cyd-gynhyrchiadau ffeithiol rhyngwladol.

Pwrpas y cyfarfod fydd iddyn nhw gyflwyno yr hyn mae Sunny Side of the Doc yn ei wneud, ac iddyn nhw efallai glywed pa brosiectau sydd gennych chi ar y gweill. Mi fydd yr Ŵyl nesaf, sef Sunny Side of the Doc, yn cael ei chynnal yn La Rochelle, 20-23 Mehefin 2016, ac maen nhw'n awyddus i chi gael gwybod beth fydd y cyfleoedd i chi, beth fydd prif ffocws, a beth yw tueddiadau'r farchnad rhyngwladol ar hyn o bryd.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'w gwefan nhw.

Er mwyn sicrhau lle, mae angen i chi fy e-bostio, morfudd.wynne@s4c.cymru, gan nodi ym mha swyddfa fyddwch chi'n ymuno â'r cyfarfod, cyn 1 o'r gloch, dydd Gwener y 9fed o Hydref, os gwelwch yn dda.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?