S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Tendr Rygbi Pawb

Mae S4C wedi penodi Cwmni Lens360 i gynhyrchu cyfres newydd Rygbi Pawb [o Medi 2017 ymlaen], yn amodol ar gytundeb, a hynny ar ôl proses dendro agored a thrylwyr. Mae'r gyfres wrth galon amserlen chwaraeon S4C ac rydym yn ffyddiog y bydd Lens360 yn datblygu'r gyfres i'r dyfodol ac adlewyrchu talent rygbi'r genhedlaeth nesaf am flynyddoedd i ddod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?