S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

 • Sioned Wyn Roberts

  Comisiynydd Plant a Dysgwyr

  Sioned sy'n gyfrifol am gynnwys plant S4C - gwasanaeth meithrin Cyw a Stwnsh i blant hŷn. Mae hi hefyd yn gyfrifol am Bobl Ifanc, Addysg a'r ddarpariaeth i ddysgwyr.

  Ers ymuno â S4C yn 2012 mae Sioned wedi comisiynu nifer o brojectau cyffrous megis Y Lifft sef y cwis ail-sgrin cyntaf, ac wedyn Ludus a Pyramid; Madron a gyfunwyd comic digidol rhyngweithiol gyda gemau ac animeiddiadau; Dwylo'r Enfys, cyfres sy'n cyflwyno Makaton yn Gymraeg; @tifiacyw, gwasanaeth i rieni sy'n dysgu Cymraeg; #Fi dogfen i blant; cyfres aml-blatfform Llond Ceg sy'n cynnig cymorth i blant a phobl ifanc; a Dyma Fi, project ddigidol i bobol ifanc gyda chynnwys fideo a saethwyd dros gyfnod o 24 awr.

  Mae gan Sioned 25 mlynedd o brofiad o gynhyrchu cynnwys. Gweithiodd i'r BBC o 1990 i 2006 yn cynhyrchu a chyfarwyddo rhaglenni teledu, radio a chynnwys rhyngweithiol. Hi oedd y cyfarwyddwr ar gyfer nifer o benodau o 'All Our Lives' sef cyfres hanes nodedig ar gyfer BBC Wales a hefyd y gyfres ddogfen O Flaen Dy Lygaid. Fel uwch gynhyrchydd rhwng 2001-2006 fe arweiniodd ymgyrchoedd aml-blatfform gwobrwyedig megis Come Clean, B*ll*cks, a phrosiect dysgu ieithoedd pan-Geltaidd Colin and Cumberland.

  Yn 2006, ymunodd â'r sector annibynnol gan weithio fel cynhyrchydd ac uwch-gynhyrchydd ar nifer o gyfresi fel Alphablocks i CBeebies a Stuck on Sheep Mountain i CBBC. Roedd yn aelod o grŵp Llywodraeth Cymru ar ddeunydd digidol o fewn y dosbarth oedd yn sylfaen i Blatfform Digidol Hwb sefydlwyd yn 2012.

  Gwe-gyfarfod Sioned Wyn Roberts: 10 Mai 2016

  Cyflwyniad Sector: Plant

 • Plant ar S4C

  Plant ar S4C

 • Dysgwyr ar S4C

  Dysgwyr ar S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?