S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Bydd S4C yn cynnal dau gyfarfod sector ym mis Hydref 2017

Diolch i bawb sydd wedi cysylltu, ond yn anffodus mae'r ddau sesiwn bellach yn llawn.

  1. Dydd Mawrth 3 Hydref 10:00-16:00 Caernarfon, Gwesty'r Celt, Caernarfon LL55 1AY LLAWN
  2. Dydd Gwener 6 Hydref 09:30-15:00, Caerdydd, Gwesty'r Copthorne, Caerdydd, CF5 6DH LLAWN

Yn ystod y cyfarfod bydd cyflwyniad byr gan Amanda Rees ac yna cyfle i chi gwrdd â'r comisiynwyr yn unigol:

  • Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys
  • Sue Butler, Comisiynydd Chwaraeon
  • Llinos Wynne, Comisiynydd Ffeithiol a Gwledig
  • Gethin Scourfield, Comisiynydd Drama
  • Elen Rhys, Comisiynydd Adloniant
  • Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Plant a Dysgwyr
  • Rhodri ap Dyfrig, Arweinydd Arloesi Digidol

Bydd offer cyfieithu ar y pryd ar gael os oes angen.

A fyddech cystal â rhoi gwybod i mi a fyddwch chi'n mynychu erbyn 15 Medi 2017 os gwelwch yn dda? bethan.jenkins@s4c.cymru. Rydym yn cyfyngu'r niferoedd i ddau gynrychiolydd o bob cwmni ar gyfer y digwyddiad hwn. Bydd angen i chi fwcio slot gyda'r comisiynwyr wrth ymateb – cyntaf i'r felin caiff falu. Yn wahanol i'r tro diwethaf, bydd modd i chi ddanfon cynrychiolwyr gwahanol o'ch cwmnïau i'r sesiynau un ar un.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?