S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Gwahoddiad i ddatgan diddordeb: Dybio 30+ awr o raglenni amrywiol ffeithiol i’r Gymraeg

Mae S4C wrthi'n sicrhau hawliau i greu fersiwn Gymraeg ar gyfer nifer o gynyrchiadau amrywiol ffeithiol gan gynnwys rhaglenni hanes, natur a gwyddoniaeth. Rydym yn chwilio am un darparwr i addasu'r rhaglenni hyn i'r Gymraeg. Cynigir cytundeb 2 flynedd ac amcangyfrifir bydd angen addasu rhwng 30 a 50 awr y flwyddyn dros y cyfnod.

Rydym yn gwahodd cwmnïau cynhyrchu annibynnol, sydd â phrofiad o ddybio ac addasu'r math yma o raglenni, i ddatgan eu diddordeb drwy ddanfon e-bost at tendr@s4c.cymru erbyn 12:00 Dydd Llun 2il o Hydref 2017. Fe fydd pob cwmni sy'n datgan eu diddordeb yn derbyn dogfen drwy e-bost erbyn diwedd dydd Mercher 4ydd o Hydref 2017, sy'n amlinellu'r manylion pellach a chopi neu linc at raglen enghreifftiol a fydd yn rhan o brawf.

Fel rhan o'ch ymateb tendr, bydd disgwyl i chi e-bostio eich gweledigaeth a sgript Cymraeg yn ogystal â chyllideb a chynllun gwaith yn seiliedig ar y rhaglen sy'n rhan o'r prawf. (Nid oes disgwyl i chi baratoi rhaglen wedi ei haddasu.)

Y dyddiad cau bydd 12:00 Dydd Gwener 20fed o Hydref 2017 a byddwn yn anelu i apwyntio'r cwmni llwyddiannus erbyn diwedd Dydd Gwener 27ain o Hydref.

Byddwn yn asesu'r ymatebion ar sail safon yr ymateb i'r prawf, safon cynhyrchu a thechnegol y cwmni (gan gynnwys cyfleu), y personél allweddol a gwerth am arian.

Anelir i ddechrau'r cytundeb gyda'r cwmni llwyddiannus ym mis Rhagfyr 2017, a bydd gofyn i'r rhaglen gyntaf i fod yn barod erbyn canol mis Ionawr 2018.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?