S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Dosbarth meistr gyda Brian Woods, True Vision

Mae S4C yn estyn gwahoddiad cynnes i chi ymuno â dosbarth meistr gan y gŵr gwadd arbennig, Brian Woods.

Cynhelir y sesiwn ddydd Mercher 8 Tachwedd 2017 am 9:30 TRAMSHED TECH Caerdydd

Mae Brian Woods yn hynod brofiadol ac uchel ei barch ym maes rhaglenni ffeithiol uchelgeisiol sy'n seiliedig ar sicrhau caniatâd i ffilmio pobl a sefydliadau sy'n adnabyddus am fod yn anodd cael mynediad iddynt, o'r heddlu i fudiadau mabwysiadu a'r Kremlin. Bydd yn datgelu sut mae wedi llwyddo i oresgyn yr heriau hyn, ac yn ymhelaethu ar y grefft o adrodd stori ar y sgrin, o negydu mynediad sensitif i sgriptio a chyfleu.

Yn 1995 sefydlodd Brian True Vision, ei gwmni cynhyrchu ei hun. Cafodd ei gynhyrchiad cyntaf, 'The Dying Rooms', ei enwebu am ddwy wobr BAFTA, ac ennill sawl gwobr arall, gan gynnwys Emmy a Prix Italia. Mae Brian wedi cynhyrchu a chyfarwyddo nifer fawr o raglenni dogfen rhyngwladol drwy True Vision i ddarlledwyr byd-eang gan gynnwys y BBC, Channel 4, HBO a Discovery. Mae'n angerddol yn ei gred y gall teledu wneud gwahaniaeth, ac mae ei ffilmiau wedi adlewyrchu hyn dro ar ôl tro. Drwy fynd i'r afael â hawliau dynol a materion cymdeithasol yn bennaf, mae True Vision wedi ennill dros 50 o wobrau rhyngwladol, gan gynnwys saith gwobr BAFTA, wyth Emmy, saith gwobr RTS, Gwobr Grierson a'r wobr fawr ei bri, Gwobr Newyddiaduraeth Robert F. Kennedy, ar gyfer ffilm Frontline 'Poor Kids'.

Mae hwn yn gyfle prin a gwerthfawr i rannu profiadau'r cynhyrchydd neilltuol hwn. Cysylltwch â Bethan Jenkins yn S4C cyn gynted â phosib am fanylion pellach ac er mwyn sicrhau eich lle.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?