S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Dosbarthiadau nos Ysgrifennu Creadigol

Pa un ai'n troi eich llaw at ysgrifennu am y tro cyntaf, neu'n ysgrifennwr proffesiynol, mae angen adborth a chefnogaeth greadigol i oresgyn y sialens o gyrraedd 'Y Diwedd', neu ddechrau stori newydd.

Mae'r sesiynau wedi eu cynllunio yn rhannol i addysgu, ond eu prif bwrpas yw cynnig arweiniad gan ganolbwyntio ar yr hyn sy'n fwyaf effeithiol ar gyfer eich proses ysgrifennu.

Pob nos Iau yn Y Galeri, Caernarfon, dros gyfnod o chwe wythnos gan ddechrau Chwefror 8, 2018.

Croeso i bawb. Cynhelir y dosbarthiadau yn Saesneg, ond bydd golygydd sgriptiau Cymraeg ar gael i ysgrifenwyr Cymraeg.

Oes gennych chi ddiddordeb? Cysylltwch â Tony am becyn gwybodaeth:

Tony Forster

Tel: 01286 675553

Mob: 07833 164590

forstertony@hotmail.com

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?