S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Bydd S4C yn cynnal dau gyfarfod sector ym mis Ebrill 2018

  1. Dydd Mawrth 24 Ebrill 10:00-16:00 Caernarfon,Gwesty'r Celt, Caernarfon LL55 1AY
  2. Dydd Iau 26 Ebrill 09:30-16:00, Caerdydd, Gwesty'r Hilton, Kingsway, Caerdydd CF10 3HH (Ystafell Llandaf)

Yn ystod y cyfarfod bydd cyflwyniad byr gan Amanda Rees a Gwyn Williams ac yna cyfle i chi gwrdd â'r comisiynwyr yn unigol:

  • Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys
  • Sue Butler, Comisiynydd Chwaraeon
  • Llinos Wynne, Comisiynydd Ffeithiol a Gwledig
  • Gethin Scourfield, Comisiynydd Drama
  • Elen Rhys, Comisiynydd Adloniant
  • Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Plant a Dysgwyr
  • Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys Arlein

Bydd offer cyfieithu ar y pryd ar gael os oes angen.

A fyddech cystal â rhoi gwybod os fyddwch chi'n mynychu os gwelwch yn dda? meilyr.hedd@s4c.cymru. Rydym yn cyfyngu'r niferoedd i ddau gynrychiolydd o bob cwmni ar gyfer y digwyddiad hwn. Bydd angen i chi fwcio slot gyda'r comisiynwyr wrth ymateb – cyntaf i'r felin caiff falu. Bydd modd i chi ddanfon cynrychiolwyr gwahanol o'ch cwmnïau i'r sesiynau un ar un.

Bydd cyfle i chi hefyd gwrdd â'r Tîm Cyfathrebu. I wneud apwyntiad i weld Gwyn Williams, Jane Felix Richards neu Owain Morgan Jones, cysylltwch â meilyr.hedd@s4c.cymru

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, plîs peidiwch ag oedi cyn cysylltu.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?