S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Taliadau S4C

Gan fod S4C yn adleoli ei phencadlys i Ganolfan S4C Yr Egin y mis hwn, fydd taliadau dros y tair wythnos nesaf fel y canlyn:

  • Dydd Llun 10/09/2018 fel arfer
  • Dydd Iau 13/09/2018 i gymryd lle'r taliadau arferol ar ddydd Llun 17/09/2018. Plîs anfonwch eich anfonebau i'r adran Gyllid trwy'r cyfeiriad e-bost taliadau@s4c.cymru erbyn 5 o'r gloch dydd Mercher 12/09/2018.
  • Fydd dim taliadau ar ddydd Llun 17/09/2018
  • Dydd Llun 24/09/2018 fel arfer

Plis cysylltwch a Dafydd Franklin (03305 880423) yn yr adran Gyllid os mae gennych unrhyw ymholiad ynglyn a'r trefniant hyn.

Diolch am eich cydweithrediad

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?