S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Cyd-gynyrchiadau

Ym maes cyd-gynhyrchu rydym yn chwilio am syniadau addas am gyfresi a ffilmiau dogfen unigol a chanddynt apêl ryngwladol. Enghreifftiau diweddar yw cyfres Y Wal (S4C, JTV Corea a TG4) a dogfen Dagrau o Waed (S4C, JTV.) Ni fedrwn fuddsoddi arian fel yn y gorffennol, felly mae'n angenrheidiol denu cefnogaeth. Felly byddai blaenoriaeth yn cael ei roi i unrhyw gynllun sydd yn dod atom gyda diddordeb gan ddarlledwr, dosbarthwr neu fuddsoddwr arall, boed yn gronfa neu ffynhonnell annibynnol. Rydym yn chwilio am o leiaf 6 x 60 a 1 x 60 y flwyddyn.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?