S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Bydd S4C yn cynnal dau gyfarfod sector ym mis Rhagfyr 2018

  1. Dydd Mawrth 4 Rhagfyr 10:00-16:00 Caernarfon, lleoliad i'w gadarnhau
  2. Dydd Gwener 7 Rhagfyr 09:30-15:00, Caerfyrddin, lleoliad i'w gadarnhau

Yn ystod y cyfarfod bydd cyflwyniad gan Amanda Rees ac yna cyfle i chi gwrdd â'r comisiynwyr yn unigol:

  • Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys
  • Sue Butler, Comisiynydd Chwaraeon
  • Llinos Wynne, Comisiynydd Ffeithiol a Gwledig
  • Gwawr Martha Lloyd, Comisiynydd Drama
  • Elen Rhys, Comisiynydd Adloniant
  • Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Plant a Dysgwyr
  • Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys Ar-lein

Bydd offer cyfieithu ar y pryd ar gael os oes angen.

A fyddech cystal â rhoi gwybod i mi a fyddwch chi'n mynychu os gwelwch yn dda? bethan.jenkins@s4c.cymru. Rydym yn cyfyngu'r niferoedd i ddau gynrychiolydd o bob cwmni ar gyfer y digwyddiad hwn. Bydd angen i chi fwcio slot gyda'r comisiynwyr wrth ymateb – cyntaf i'r felin caiff falu.

Bydd modd i chi ddanfon cynrychiolwyr gwahanol o'ch cwmnïau i'r sesiynau un ar un. Bydd y gwahoddiad hwn hefyd yn ymddangos ar y wefan gynhyrchu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, plîs peidiwch ag oedi cyn cysylltu.

Cofion cynnes

Bethan

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?