S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Cynnwys Comedi Arlein Newydd – Galw Am Syniadau

Mae S4C yn falch o gyhoeddi y bydd ffrwd o gomedi arlein newydd sbon yn cael ei lansio yn y flwyddyn newydd. Gwahoddir syniadau comedi o bob arddull ar gyfer cynulleidfa eang o bob oedran. Bydd y ffrwd yn fodd i gynnwys newydd ddarganfod cynulleidfa.

Bydd y cynnwys wedi ei gynhyrchu ar gyfer cyhoeddi arlein ar lwyfannau amrywiol megis Clic, YouTube, a Facebook. Mae posibiliad o ddarlledu'r cynnwys ar y teledu, ond bydd wedi ei anelu yn bennaf ar gyfer gwylio arlein. Noder nad yw hyn yn rhan o frand HANSH ond yn anelu at gyrraedd demograffig ehangach.

  • Rydym yn croesawu ac yn agored i bob math o syniadau gan gynnwys stand yp, sgetsys, dychan, comedi cymeriad, comedi toredig, comedi sefyllfa neu gynigion o ddigwyddiadau lle mae hiwmor yn elfen gref megis Stomp neu sioeau Ffermwyr Ifanc.
  • Gan y bydd wedi ei hanelu at gynulleidfa eang o bob oed, rydym yn croesawu syniadau am gomedi beiddgar yn ogystal â chomedi sydd o natur ysgafnach.
  • Rydym yn hapus i dderbyn syniadau a rhoi llwyfan i dalent newydd yn ogystal â thalent profiadol, boed hynny ar neu oddi ar y sgrin.
  • Rydym yn chwilio yn bennaf am gynnwys ffurf fer fel bloc o 5 x 3 – 8 munud o hyd, ond gallwn dderbyn syniadau sydd yn hirach hefyd os yw'r gyllideb yn gweithio.

Wrth gynnig syniadau dylid gallu dangos yn glir:

  • At bwy mae'r cynnwys wedi ei anelu?
  • Pam mai dyma'r llwyfan gorau ar gyfer y syniad?
  • Amlinelliad o'r math o gynnwys a thriniaeth weledol gan nodi'r dalent ynghlwm â'r syniad
  • Amserlen saethu a chyhoeddi drafft
  • Os yw'r cynnwys yn dibynnu ar dalent newydd unigolyn, dolen i wylio fideo blasu

Mae'r gyllideb cynhyrchu yn ddibynnol ar y cynnwys, ond rydym yn edrych ar gomisiynu ar dariff bras o £500 - £1000 y funud. Gallwn ystyried tariff uwch am gynnwys mwy uchelgeisiol.

Bydd angen gallu cyhoeddi'r cynnwys yn fuan yn y flwyddyn newydd.

Sut i gyflwyno syniad?

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch eich syniadau trwy system Cwmwl S4C erbyn 5pm ddydd Gwener y 7fed o Ragfyr, 2018. Gallwch gyflwyno mwy nag un syniad.

Os am drafod syniadau cyn hyn cysylltwch gyda Elen Rhys, Comisiynydd Cynnwys Adloniant ar elen.rhys@s4c.cymru neu Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys Arlein, ar rhodri.apdyfrig@s4c.cymru.

Edrychwn ymlaen yn fawr at dderbyn eich cynigion.

Cedwir yr hawl i beidio â chomisiynu unrhyw un o'r cynigion a ddaw i law.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?