S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Cyfarfod Sector Mis Rhagfyr

Mae'n ddrwg gennym fod hwn yn hwyr yn y dydd yn cael ei gyhoeddi, ond dyma'r cyfle perffaith i chi ddod i ddechrau dathlu'r flwyddyn a fu, a chael llymed bach o win twym i ddechrau teimlo'n Nadoligaidd. Bydd y Cyfarfod Sector bellach yn digwydd yng Nghanolfan S4C Yr Egin am 10:00 ar 7 Rhagfyr 2018. Byddwn yn ymestyn y gwahoddiad i bedwar aelod o bob cwmni, ac wrth gwrs, fel arfer, bydd croeso i fwy o bobl ddod i'r sesiynau 1 ar 1. Os nad ydych yn medru teithio i lawr o'r gogledd, byddwn yn sicrhau bod y sesiwn yn cael ei ffilmio ac yn trefnu cyfarfodydd 1 ar 1 i chi wedi'r digwyddiad. Cofiwch gysylltu i gadw eich lle am y sesiynau 1 ar 1. Mae'r rheiny ohonoch chi sydd wedi ateb eisoes ar y rhestr yn barod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?