S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Cyfarfodydd Gweithredol Sector – Ionawr 2019

  1. Yr Egin – 23/1/19
  2. Swyddfa S4C Caernarfon – 30/1/19

Byddwn yn cynnal cyfarfodydd gweithredol yn Yr Egin ac yn Swyddfa S4C Caernarfon yn y flwyddyn newydd er mwyn trafod pynciau megis:-

  • Defnyddio Cwmwl a'r prosesau comisiynu
  • Cyfleu cynnwys ar amser
  • Cyfleu defnydd hyrwyddo
  • Defnyddio PAC a pwysigrwydd gwybodaeth rhaglenni ac unrhyw rybuddion
  • Amserlen ac oblygiadau symud y gwasanaeth o Barc Ty Glas i BBC Sgwar Canoliog

Hoffwn wahodd unigolion sydd yn ymwneud â'r broses weithredol o fewn eich cwmni i ddod i'r sesiynau fydd yn cychwyn am 1030 ac yn gorffen amser cinio.

Os am fynychu; anfonwch enw, swydd ddisgrifiad, rhif cyswllt a'r lleoliad o ddewis (Yr Egin 23/1 neu Swyddfa S4C Caernarfon 30/1) at mb@s4c.cymru erbyn hanner dydd Ionawr 14, 2019. Byddwn wedyn yn cysylltu nôl i gadarnhau lle ychydig ddyddiau wedyn.

Unrhyw gwestiwn cysylltwch â Rhys Bevan (rhys.bevan@s4c.cymru)

Bydd yr unigolion sydd wedi cofrestru i ddod yn cael gwybodaeth drwy ebost dros y dyddiau nesaf, mae modd hefyd cysylltu drwy mb@s4c.cymru

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?