S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

GWAHODDIAD:
Sony/S4C: 13 Ionawr, 2016

16-Rhag-2015

Sony/S4C: 13 Ionawr, 2016, 2:30yh - S4C Caerdydd - cyswllt fideo â swyddfa Caernarfon

Unwaith eto eleni, byddwn yn cydweithio gyda Sony i ddod o hyd i raglenni fformat adloniadol newydd. Felly, rydym yn dymuno eich gwahodd i sesiwn yn S4C Caerdydd, gyda chysylltiad linc fideo â swyddfa Caernarfon, lle byddwn yn rhannu'r brîff newydd, a bydd yna amser i ateb cwestiynau ar y diwedd.

Bydd pedwar aelod o dîm Sony yn mynychu, sef: Lisette Van Diepen (Is-lywydd Caffaeliadau); Tracy-Jean (Cynhyrchydd Datblygu a Chaffael Rhyngwladol), Sarah Edwards (Pennaeth Datblygiad Creadigol, Adloniant Ysgafn a Cynhyrchu Rhyngwladol) a Richard Ager (Is-lywydd Materion Busnes)

Cysylltwch â Morfudd.Wynne@s4c.cymru cyn gynted â phosibl i gadarnhau eich bod yn mynychu ac i gadarnhau os byddwch yn swyddfa Caerdydd neu Gaernarfon.

I gadarnhau, rydym yn gofyn i bob cwmni cynhyrchu, neu rywun sy'n cynnig syniadau fel unigolyn, i gyfyngu eu syniadau i ddim mwy na 5, a bydd S4C a Sony yn cyfrannu 40k (20k yr un) i gomisiynu hyd at dri peilot. Byddwn yn chwilio am rhywbeth ychydig yn wahanol y tro hwn, gan ganolbwyntio mwy ar syniadau hamdden, ond byddwn yn rhoi mwy o wybodaeth ar y diwrnod i chi.

Y dyddiad cau ar gyfer syniadau: 1.3.16. Rheolau a chanllawiau ar gael yma

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?