S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Y Cyfnod Etholiadol

Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cael ei ddiddymu ar 6ed o Ebrill 2016. Bydd diwrnod pleidleisio Etholiad y Cynulliad ar 5ed o Fai 2016. Felly bydd y cyfnod etholiadol o'r 6ed o Ebrill 2016 i'r 5ed o Fai 2016.

Yn ogystal, bydd cyfnod etholiad ar gyfer etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd ô'r 30ain o Fawrth 2016 i'r 5ed o Fai 2016.

Bydd felly angen i'r cynhyrchwyr rhoi sylw penodol i reolau 5 a 6 o gôd darlledu Ofcom yn ystod y cyfnodau etholiadol perthnasol.

Gweler yma gopi o Ganllawiau Etholiadol S4C ar gyfer Etholiad y Cynulliad ac etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd.

Os yw eich cynhyrchiad yn cael ei ddarlledu yn ystod y cyfnodau hyn bydd yr Adran Gynllunio yn cysylltu â chi'n uniongyrchol i'ch hysbysu er mwyn i chi fedru sicrhau fod eich cynhyrchiad yn cydymffurfio â'r rheolau.

Yn ogystal â'r Etholiad Cynulliad ac Etholiad Comisiynwyr Heddlu a Throsedd, bydd yr etholiadau canlynol yn digwydd ar yr un pryd allai hefyd effeithio ar eich cynhyrchiad:

  • Cynulliad Gogledd Iwerddon
  • Senedd yr Alban
  • Cynulliad Llundain
  • Maer Llundain
  • Llywodraeth Leol Lloegr
  • Etholiadau Maer

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â'r mater hwn cysylltwch â'r comisiynydd perthnasol neu rachel.evans@s4c.cymru yn yr Adran Gynllunio.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?