S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Diweddariad – Menter Fformatau Sony/S4C

20-Chwe-2016

Mae'r terfyn amser ar gyfer cyfleu syniadau i fenter fformatau Sony/S4C ar 1 Mawrth 2016 yn prysur agosáu ac mae Sony ac S4C yn edrych ymlaen at dderbyn eich syniadau gwreiddiol, cyffroes. Yn dilyn newidiadau i dim Sony, os oes gennych unrhyw gwestiynau i Sony cysylltwch â Tracy-Jean (Cynhyrchydd Datblygu a Chaffael Rhyngwladol) tracy-jean_TJ@spe.sony.com (*Ni ddylid defnyddio cyfeiriad Lisette_vanDiepen@spe.sony.com bellach. Os ydych yn aros am ymateb gan Lisette, dylid ail-ddanfon y neges at Tracy-Jean).

Cofiwch edrych ar yr arweiniad ddarparwyd gan Sony am drendiau cyfoes rhaglenni teledu yn y neges Newyddion gyhoeddwyd ar 20 Ionawr 2016 yma a gwelwch isod ffynonellau gwybodaeth bellach yn ymwneud â threndiau mewn darlledu ar hyn o bryd.

S4C

Adroddiadau ymchwil S4C

- Ffigurau gwylio S4C (20 rhaglen uchaf Cymraeg)

- Adroddiad Blynyddol S4C.

BARB – Gwybodaeth am berfformiad sianeli teledu ar draws Prydain http://www.barb.co.uk/.

Médiamétrie – Gwybodaeth gan gwmni ymchwil cynulleidfa o Ffrainc, sy'n cario adroddiadau diddorol am arferion gwylio byd-eang. http://www.mediametrie.com/television/

Gweler hefyd gopi o gyflwyniad S4C/Sony yma

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?