S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Y Cyfnod Refferendwm

Cynhelir y Refferendwm ar Aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd ar y 23ain o Fehefin 2016. Bydd y cyfnod refferendwm yn rhedeg o'r 15fed o Ebrill hyd at 23ain o Fehefin 2016.

Rhwng y 15fed o Ebrill 2016 a'r 5ed o Fai 2016 fe fydd y cyfnod refferendwm a chyfnod etholiadol Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac Etholiad Comisiynwyr Heddlu a Throsedd 2016 yn gorgyffwrdd. Yn ystod y cyfnod yma, bydd disgwyl i gynhyrchwyr gymryd i ystyriaeth Canllawiau Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac Etholiad Comisiynwyr Heddlu a Throsedd 2016 a sicrhau didueddrwydd dyladwy yng nghyd destun yr etholiadau a'r refferendwm.

Bydd angen i gynhyrchwyr rhoi sylw penodol i reolau 5 a 6 o gôd darlledu Ofcom yn ystod y cyfnod refferendwm.

Gweler yma gopi o Ganllawiau Refferendwm S4C a diweddariad i Ganllawiau Etholiadol S4C ar gyfer Etholiad y Cynulliad ac etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd sydd yn nodi'r gofyn am gydymffurfiaeth â'r ddwy set o Ganllawiau.

Os yw eich cynhyrchiad yn cael ei ddarlledu yn ystod y cyfnod refferendwm, bydd yr Adran Gynllunio yn cysylltu â chi'n uniongyrchol i'ch hysbysu er mwyn i chi fedru sicrhau fod eich cynhyrchiad yn cydymffurfio â'r rheolau.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â'r mater hwn cysylltwch â'r comisiynydd perthnasol neu rachel.evans@s4c.cymru yn yr Adran Gynllunio.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?