S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Bydd S4C yn cynnal dau gyfarfod sector ym mis Mehefin 2019

Bydd S4C yn cynnal dau gyfarfod sector ym mis Mehefin 2019

1. Dydd Mercher 19 Mehefin 10:00-16:00 Caernarfon, lleoliad i'w gadarnhau

2. Dydd Iau 20 Mehefin 09:30-16:30, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin

Yn ystod y cyfarfod bydd cyflwyniad gan Amanda Rees ac yna cyfle i chi gwrdd â'r comisiynwyr yn unigol:

• Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys

• Sue Butler, Comisiynydd Chwaraeon

• Llinos Wynne, Comisiynydd Ffeithiol a Gwledig

• Gwenllian Gravelle, Comisiynydd Drama

• Elen Rhys, Comisiynydd Adloniant

• Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Plant a Dysgwyr

• Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys ar-lein

• Geraint Evans, Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes

• Non Griffith, Cynorthwy-ydd Comisiynu (Cyd-gynyrchiadau a Strategaeth Rhyngwladol)

Bydd offer cyfieithu ar y pryd ar gael os oes angen. A fyddech cystal â rhoi gwybod i mi a fyddwch chi'n mynychu os gwelwch yn dda? bethan.jenkins@s4c.cymru. Rydym yn cyfyngu'r niferoedd i ddau gynrychiolydd o bob cwmni ar gyfer y digwyddiad hwn. Bydd angen i chi fwcio slot gyda'r comisiynwyr wrth ymateb – cyntaf i'r felin caiff falu. Bydd modd i chi ddanfon cynrychiolwyr gwahanol o'ch cwmnïau i'r sesiynau un ar un. Bydd y gwahoddiad hwn hefyd yn ymddangos ar y wefan gynhyrchu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, plîs peidiwch ag oedi cyn cysylltu.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?