S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Gweithdy Cydymffurfio Etholiadol Ofcom - Gwahoddiad

Annwyl gyfaill,

Cynhelir Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 5ed Mai 2016. Rydym yn trefnu gweithdy cydymffurfio i egluro ac ymateb i gwestiynau ar rheolau Ofcom mewn perthynas â darllediadau etholiadol. Bydd y gweithdy hefyd yn ymgymryd â'r rheolau o gwmpas etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddi yng Nghymru a Lloegr.

Hoffwn eich gwahodd i ymuno â ni Dydd Mawrth 22ain Mawrth 2016 yn swyddfa Ofcom yng Nghymru, 2 Pentir Caspian, Ffordd Caspian, Caerdydd CF10 4DQ. Byddwn yn cychwyn tua 11.00 ac anelwn i orffen gyda chinio ysgafn tua 13.30.

Os hoffwch fynychu'r gweithdy, rhowch wybod i mi, elinor.williams@ofcom.org.uk gan gadarnhau enwau'r cydweithwyr hoffai ymuno â ni. Os nad ydych yn gallu mynychu eich hunan, mae croeso i chi ddanfon y gwahoddiad ymlaen at gydweithwyr.

Cofion cynnes

Elinor

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?