S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cysylltu â Ni

Lleoliad Caerdydd S4C

O'r M4 neu o'r Gogledd ar yr A470

Trowch oddi ar yr M4 am Gaerdydd ar Gyffordd 32 neu os ydych yn cyrraedd Caerdydd ar yr A470 fe ddowch i mewn i gyflymder o 40 milltir yr awr, yna:

 1. Yn y trydydd set o oleuadau traffig, trowch i'r chwith i Heol Tyn Y Parc.
 2. Ewch yn eich blaen drwy'r set nesaf o oleuadau traffig i Ffordd Tŷ Wern.
 3. Trowch i'r chwith yn y set nesaf o oleuadau traffig i Ffordd Caerffili.
 4. Trowch i'r dde ar y gylchfan gyntaf i Ffordd Tŷ Glas.
 5. Dilynwch y ffordd hon drwy oleuadau traffig ac ar hyd dau dro yn y ffordd.
 6. Cymerwch yr ail dro ar y dde i Barc Tŷ Glas (gyferbyn â Chanolfan Hamdden Llanisien).
 7. S4C yw'r pedwerydd adeilad ar y chwith.

O ganol y ddinas

Dilynwch yr arwyddion am yr A470 a Merthyr. Wrth fynd dros bont uchel ar yr A470 (yn Gabalfa) cadwch i'r lôn ar y dde a dilynwch arwyddion yr A469 am Gaerffili (rownd tafarn y Cross Inn). Hon yw Ffordd Caerffili. Dilynwch y ffordd nes cyrraedd y gylchfan gyntaf. Dilynwch gyfarwyddiadau 4–7 uchod.

Lawrlwytho map o leoliad Caerdydd S4C (pdf)

Lleoliad Caernarfon S4C

O Borthmadog neu Pwllheli

 1. Wrth gyrraedd tref Caernarfon, ewch heibio archfarchnad Tesco sydd ar y chwith.
 2. Ewch yn eich blaen dros y bont uchel nes i chi gyrraedd cylchfan (ger archfarchnad Morrisons). Cymerwch yr ail allanfa o'r gylchfan.
 3. Mae maes parcio talu ac arddangos ar y chwith, neu mae maes parcio i'r dde oddi ar y gylchfan fach tu ôl i Morrisons.
 4. Mae swyddfa S4C wedi'i leoli ar yr ail lawr yn yr adeilad newydd ar y doc uwchben tafarn Yr Harbwr. Mae'r fynedfa i swyddfa S4C dros y ffordd i'r Premier Inn.
 5. Gofynnir i ymwelwyr ganu'r gloch er mwyn cael mynediad.

O Fangor

 1. Wrth gyrraedd tref Caernarfon, ewch yn eich blaen nes i chi gyrraedd cylchfan (ger archfarchnad Morrisons). Cymerwch y pedwerydd allanfa o'r gylchfan.
 2. Dilynwch gyfarwyddiadau 3 -5 uchod.

Lawrlwytho map o leoliad Caerdydd S4C (pdf)

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?