S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Canllawiau penblwyddi Cyw

Gallwch anfon trwy wefan Cyw, neu trwy ebostio llun, cyfarchiad a dyddiad geni at cyw@s4c.cymru

Os ydych chi'n adnabod plentyn sy'n dathlu pen-blwydd, beth am anfon cyfarchiad iddynt yma ar wefan Cyw? Cofiwch anfon eich cyfarchiad atom o leia bythefnos cyn dyddiad y pen-blwydd.

Gorau po gliriaf eich llun bob amser. Cofiwch fod y llun yn cael ei chwyddo er mwyn cael ei ddangos ar y teledu, felly gall ffeiliau bach golli ansawdd a bod yn anodd neu'n amhosib eu defnyddio. Rydyn ni wedi rhoi'r canllawiau cyflym isod at ei gilydd i'ch helpu i ddewis y llun gorau ac osgoi siom. Os nad ydy ansawdd y llun yn ddigonol, yn anffodus, fyddwn ni ddim yn medru ei ddefnyddio.

Gofalwch fod pen cyfan y plentyn yn y llun, o dop y pen lawr i'r ên. Os oes gwallt cyrliog neu grychlyd gan y plentyn, ceisiwch ei ddofi, neu o leiaf sicrhau ei fod i gyd i mewn yn y llun.

Gwnewch yn siŵr fod y llun mewn ffocws.

Ceisiwch osgoi llygaid coch bob amser.

Mae llun yn gweithio'n well ar gyfer Pen-blwydd Pwy? os yw'r plentyn yn wynebu'r camera'n syth, heb fod yn edrych nac yn troi i'r ochr.

Cefndir plaen sydd orau ar gyfer Pen-blwydd Pwy?, ond dyw e ddim yn hanfodol.

Maint lleia posib y llun ydy: 600 x 800px a chydraniad 300dpi – meddyliwch amdano fel ansawdd llun 7 x 5cm o'r dyddiau da pan oedden ni'n argraffu lluniau!

Cofiwch anfon eich cyfarchiad atom o leia bythefnos cyn dyddiad y pen-blwydd, a falle bydd eich llun yn ymddangos ar Cyw a/neu Penblwydd Pwy.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?