S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cystadleuaeth Tref a Tryst – Amazon Kindle Fire

Rheolau Cystadleuaeth

1. Mae'r gystadleuaeth yn agored i bawb ac eithrio unigolion sy'n gyflogedig gan S4C, Boom Cymru TV Cyf. (y Cwmni), eu teuluoedd a chwmniau eraill sy'n gysylltiedig â'r gystadleuaeth.

2. Rhaid i ymgeiswyr fod o dan 16 oed i gystadlu.

3. I gystadlu mae rhaid cysylltu gyda rhaglen Tref a Tryst i chwarae'r gêm Bow-Wow-Wownsio drwy ffonio 08000 72 78 77 neu ebostio trefatryst@s4c.cymru

4. Dewisir un enillydd ar hap o blith yr enwau sydd wedi cysylltu i gystadlu erbyn y dyddiad a'r amser cau.

5. Ni fydd unrhyw geisiadau a wneir ar ôl y dyddiad a'r amser cau yn cael eu cynnwys yn y gystadleuaeth.

6. Os na fydd y Cwmni yn derbyn ymateb gan yr enillydd yna ceidw y Cwmni yr hawl i wobrwyo'r wobr i'r enillydd nesaf yn unol â'i ddisgresiwn.

7. Cyhoeddir enw'r enillydd ar raglen Tref a Tryst, y 24ain o Ragfyr 2017. Bydd y wobr yn cael ei anfon at yr enillydd.

8. Bydd y gystadleuaeth yn cau ar ar y 24ain o Ragfyr yn ystod y rhaglen fyw am 8:45am.

9. Y wobr yw Amazon Kindle Fire. Ni ellir cyfnewid unrhyw wobr a nid oes dewis o arian parod yn lle gwobr.

10. Mae penderfyniad y Cwmni ac S4C yn derfynol.

11. Ni chymerir cyfrifoldeb am geisiadau sy'n methu â chyrraedd.

12. Trwy gysylltu i gystadlu yn y cystadleuaeth, rydych yn ymrwymio i'r rheolau hyn.

13. Mae'r telerau a'r amodau hyn yn weithredol yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.

14. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r Gystadleuaeth yna cysylltwch â Betsan Morris yn Boom Cymru ar 029 20 550 550 neu Gwifren Gwylwyr S4C 0370 600 4141.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?