S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rheolau Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr

Rheolau Cystadleuaeth

1. Mae'r gystadleuaeth yn agored i bawb ac eithrio unigolion sy'n gyflogedig gan S4C, Cynhyrchiadau Boom Cymru TV Cyf. (y Cwmni), eu teuluoedd a chwmniau eraill sy'n gysylltiedig â'r gystadleuaeth.

2. Rhaid i ymgeiswyr fod o dan 16 oed i gystadlu.

3. I gystadlu mae rhaid anfon dy lun i gyfeiriad e-bost, cyfrif Facebook neu Twitter, neu gyfeiriad post RHADBOST Cyw

4. Bydd y 3 llun sy'n dod i'r brig yn ennill bocs o lyfrau Cymraeg.

5. Os na fydd Boom Cymru TV Cyf. (y Cwmni) yn derbyn ymateb gan yr enillydd yna ceidw Boom Cymru TV Cyf. (y Cwmni) yr hawl i wobrwyo'r wobr i'r enillydd nesaf yn unol â'i ddisgresiwn.

6. Cyhoeddir enillydd y bocs o lyfrau ar 17/03/17

7. Bydd y gystadleuaeth yn cau am 12:00 ar 13/03/17

8. Ni ellir cyfnewid unrhyw wobr.

9. Nid oes dewis o arian parod yn lle gwobr.

10. Mae penderfyniad y Cwmni ac S4C yn derfynol.

11. Ni chymerir cyfrifoldeb am geisiadau sy'n methu â chyrraedd.

12. Dehonglir cymryd rhan yn y gystadleuaeth fel ymrwymiad i'r rheolau hyn.

———//—--

Cystadleuaeth Deian a Loli

RHEOLAU CYSTADLEUAETH DEIAN A LOLI

1. Mae'r gystadleuaeth yn agored i bawb ac eithrio unigolion sy'ngyflogediggan Cwmni Da (y Cwmni), eu teuluoedd a chwmniau eraill sy'n gysylltiedig â'r gystadleuaeth.

2. Rhaid i ymgeiswyr fod o dan 16 oed i gystadlu.

3. I gystadlu, rhaid anfon llun o'r cymeriad newydd, a brawddeg neu ddwy i gyd-fynd. Rhaid gwarantu bod y cymeriad yn hollol wreiddiol, a'i anfon trwy gyfeiriad e-bost Cyw, cyfrif Facebook neu Twitter, neu gyfeiriad post RHADBOST Cyw.

4. Bydd y plentyn/plant sy'n dod i'r brig yn cael gweld ei/eu g/cymeriad yn ymddangos mewn un neu fwy o benodau o Deian a Loli ar S4C ac hefyd yn cael y cyfle i ymweld â'r set ar adeg sy'n addas i'r Cwmni ac i'r unigolyn/ion buddugol. Bydd y Cwmni yn gwneud pob ymgais bosib i ddod o hyd i amser sy'n addas i'r unigolyn ymweld â'r set ond ni all y Cwmni newid dyddiadau nac amseroedd ffilmio i'r perwyl hwn. Ni fydd modd cyfrannu yn ariannol tuag at gostau teithio i'r set nag unrhyw gostau posib eraill allai fod ynghlwm ag ymweld â'r set.

5. Bydd tîm cynhyrchu y Cwmni yn penderfynu ar yr enillydd ar sail potensial y cymeriad i'w ddefnyddio o fewn un neu fwy o'r straeon yn y gyfres a'r potensial i'w ddatblygu ymhellach.

6. Mae penderfyniad y Cwmni yn derfynol.

7. Bydd gan y Cwmni bob hawl perthnasol i ddefnyddio'r Cymeriad mewn unrhyw fodd y dymuna y Cwmni yn eu disgresiwn llwyr ym mhob cyfrwng, drwy gydol y byd am byth yn ddi-dâl.

8. Bydd gan y Cwmni yr hawl i newid y Cymeriad mewn unrhyw fodd.

9. Cyhoeddir yr enillwyr yr Awr Fawr Cyw ar 31/03/2017.

10. Dyddiad cau y gystadleuaeth yw 11:59am dydd Mawrth 21/03/2017

11. Ni ellir cyfnewid unrhyw wobr.

12. Nid oes dewis o arian parod yn lle gwobr.

13. Ni chymerir cyfrifoldeb am geisiadau sy'n methu â chyrraedd cyn y dyddiad cau.

14. Dehonglir cymryd rhan yn y gystadleuaeth fel ymrwymiad i'r rheolau hyn.

15. Mae'r telerau a'r amodau hyn yn weithredol yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.

16. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r Gystadleuaeth yna cysylltwch â Llŷr ab Alwyn yn Cwmni Da ar 01286 685300.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?