Cyw yng Ngŵyl Cymryd Rhan 2017

Os yw eich plentyn yn mwynhau canu a dawnsio, yna dewch i Ŵyl Cymryd Rhan yn Venue Cymru, Llandudno ar 15 Ionawr! Archebwch eich tocynnau nawr:

https://venuecymru.co.uk/cy/beth-sydd-ymlaen/Take-pART-Cyw-2017.html