S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cyw a'r Gerddorfa

Mwy o docynnau ar werth ar gyfer sioe ychwanegol, 11.00, fore Mawrth 7 Awst.

Dewch i ddathlu Pen-blwydd Cyw yn 10 oed gyda chriw Cyw a'i ffrindiau a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC! Hwn fydd parti y flwyddyn - un llawn cerddoriaeth, hwyl a hud a lledrith i'r teulu gyfan.

Cynhelir sioe fawreddog Cyw a'r Gerddorfa yng Nghanolfan Mileniwm Cymru fel rhan o gyngherddau Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018.

Manylion y sioeau:

Dydd Llun, 6 Awst – 1.30, 3.30 (POB TOCYN WEDI'I WERTHU)

Dydd Mawrth, 7 Awst – 11.00, 1.30, 3.30 (*sioe hamddenol)

Sut i archebu tocyn?

Bydd tocynnau ar werth o ddydd Mawrth, 8 Mai.

Archebwch drwy gysylltu a Chanolfan Mileniwm Cymru:

http://www.wmc.org.uk/WhatsOn/eisteddfod/ neu ffonio 0845 4090 800

Pris tocyn fydd £8.00 i oedolyn, a £5.00 i blant. Ni chodir tal ar gyfer tocyn i blentyn sydd o dan 2 mlwydd oed, ond bydd rhaid ffonio'r Ganolfan am docyn iddynt.

Bydd galwadau'n costio hyd at 5c y funud, ynghyd â chostau mynediad eich cwmni ffôn.

Cysylltwch â'ch darparwyr gwasanaeth am wybodaeth cost galwadau os yn ddefnyddwyr ffonau symudol, neu os nad yn gwsmer BT.

Mae Tref a Tryst, Huw ac Elin, Dona Direidi, Ben Dant, Radli Miggins, a Deian a Loli yn edrych ymlaen i ddathlu gyda chi! Welwn ni chi yno!

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?