S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cyw a'r Gerddorfa

Mwy o docynnau ar werth ar gyfer sioe ychwanegol, 11.00, fore Mawrth 7 Awst.

****Newyddion da o lawenydd mawr wrth Cyw!

Rhyddhau rhagor o docynnau i gyngerdd gerddorfa, 7 Awst am 3.30

Mae tocyn i weld sioe arbennig Cyw a'r Gerddorfa yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd bellach fel aur. Ond, mae newyddion da i ffrindiau'r aderyn bach, oherwydd heddiw mae 60 o docynnau ychwanegol ar werth!

Tocynnau ychwanegol ar gyfer perfformiad hamddenol sy'n addas i blant sydd ag awtistiaeth, namau synhwyraidd a chyfathrebu ac anableddau dysgu, yn ogystal ag unigolion sy'n fyddar, yn drwm eu clyw, yn ddall a rhannol ddall.

Cynhelir sioe fawreddog Cyw a'r Gerddorfa yng Nghanolfan Mileniwm Cymru fel o gyngherddau Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018

Manylion y sioeau:

Dydd Llun, 6 Awst – 1.30, 3.30 (POB TOCYN WEDI'I WERTHU)

Dydd Mawrth 7 Awst – 11.00, 1.30 (POB TOCYN WEDI'I WERTHU)

Dydd Mawrth 7 Awst – 3.30 – 60 TOCYN AR WERTH NAWR.

Sut i archebu tocyn?

Archebwch drwy gysylltu â Chanolfan Mileniwm Cymru.

www.wmc.org.uk neu drwy ffonio 0845 4090 800

Cyntaf i'r felin fydd hi i hawlio'r tocynnau ychwanegol, ac mae disgwyl iddyn nhw werthu yn gyflym!

Mae Tref a Tryst, Dona Direidi, Ben Dant, Radli Miggins, Deian a Loli, a Huw ac Elin yn edrych ymlaen i ddathlu gyda chi! Welwn ni chi yno. ****

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?