S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Dan y Wenallt

Ffilm Dan y Wenallt yn rhoi golwg newydd ar y ddrama enwog

Sadwrn 27 Rhagfyr 9:30

Wrth i'r byd ddathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas, bydd fersiwn Gymraeg newydd o'r ddrama radio Under Milk Wood, yn cael ei darlledu ar S4C.

Gyda Rhys Ifans a Charlotte Church yn serennu, a Kevin Allen yn cyfarwyddo, mae Dan y Wenallt yn addasiad Cymraeg caboledig gan T James Jones, a fydd i'w weld ar S4C nos Sadwrn, 27 Rhagfyr.

Mae'r ddrama yn dod â'r actor Rhys Ifans, a'r cyfarwyddwr Kevin Allen, at ei gilydd am y tro cyntaf ers iddynt wneud y ffilm gwlt, Twin Town. Ffilmiwyd Dan y Wenallt gefn wrth gefn â'r fersiwn Saesneg, a chynhyrchwyd y ffilm gan fFatti fFilms. Mae'n weledol drawiadol, ac yn addasiad swreal ac erotig o'r ddrama radio enwog.

Roedd y cyfarwyddwr Kevin Allen yn benderfynol o greu fersiwn sinematig oedd yn herio'r canfyddiad confensiynol; y dylai barddoniaeth aros ym mharth y darllenydd neu'r gwrandäwr.

"Byddwn yn disgrifio fy addasiad fel un angerddol, argraffiadol ac yn ymgais ddilys i blesio synhwyrau'r bardd Dylan Thomas. Rydw i hefyd wedi ceisio glanhau ambell we pry cop sydd yn draddodiadol wedi eu brwsio o'r neilltu," eglura Kevin Allen.

Mae Dan y Wenallt yn dechrau yn yr hwyrnos, a chlywn Gapten Cat, wedi'i bortreadu gan Rhys Ifans, yn ein tywys ni drwy freuddwydion mwyaf nwydus a dwfn pentref dychmygol Llareggub. Mae Mrs Ogmor-Pritchard, sydd ddwywaith yn weddw, yn breuddwydio am ei gwŷr marw, a daw ei dyheadau rhywiol dwfn i'r amlwg yn ei thrwmgwsg. Ac mae perchennog y dafarn, Sinbad yn chwenychu am ei gariad, yr athrawes Miss Gossamser Beynon.

"Dydw i ddim wedi mynd allan o'm ffordd i fod yn wahanol," meddai Kevin. "Dwi wedi trio dod â rhywbeth ffres i'r testun gwreiddiol. Dwi'n meddwl bod rhaid i chi wneud yr hyn rydych chi'n teimlo sy'n addas ar gyfer y ddrama, a pheidio edrych dros eich ysgwydd ar addasiadau eraill."

Ers i Kevin a Rhys weithio gyda'i gilydd ddiwethaf ar y ffilm eiconiadd, Twin Town, maen nhw wedi dod yn ffrindiau. Erbyn hyn mae Rhys Ifans, a gafodd ei fagu yn Rhuthun,yn actor amlwg yn Hollywood, a chafodd Kevin fwynhad o weithio gyda Rhys unwaith eto.

"Mae hi'n grêt gweithio gyda Rhys ar ffilm unwaith eto," meddai Kevin, a fagwyd yng Nghasllwchwr ger Abertawe. "Fe yw un o'r actorion mwyaf galluog dwi wedi ei gyfarfod, ac fe oedd y dewis amlwg a pherffaith ar gyfer y ffilm hon. Mae e'n dod â golwg newydd, gwirioneddol a chynhenid Gymreig i rôl y Llais Cyntaf. Dwi'n credu bod ei naratif yn wreiddiol ac wedi ei fynegi mewn modd sensitif a chynnil."

Dyma'r addasiad ffilm cyntaf o Dan y Wenallt, ers ffilm eiconaidd Under Milk Wood ym 1972, gyda'r actorion Elizabeth Taylor a Richard Burton yn serennu. Ac un person oedd yn falch iawn o'r addasiad newydd oedd y Prifardd T James Jones, wnaeth addasu'r ddrama i'r Gymraeg.

Meddai, "Mae'r dehongliad ffilm yma'n llawn dychymyg, mae e wedi cael ei wneud mewn cymaint o wahanol ffurf, ond roedd hwn yn ddehongliad newydd. Roeddwn i'n falch iawn o weld addasiad fy hunan am y tro cyntaf ar ffurf ffilm, a chlywed yr actorion yn siarad yn fy nhafodiaith i."

Ac ychwanega Kevin Allen, "Mae hi'n bwysig i gynhyrchu fersiwn yng nghanmlwyddiant geni Dylan Thomas, a gellir dadlau mai dyma ei waith mwy eiconaidd. Gallaf ddim ond gobeithio y bydd yr addasiad hwn yn sefyll prawf amser."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?