S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Dim Ond y Gwir

Mae dwy ochr i bob stori; drama newydd o'r llys

Nos Fercher 4 Tachwedd 8.30

Bydd cyfres ddrama newydd sbon ar S4C, Dim ond y Gwir yn dilyn hynt a helynt gweithwyr llys barn wrth eu gwaith ac yn gymdeithasol. A daw amryw gyfrinach i'r wyneb bob nos Fercher wrth i'r gyfres ddechrau ar 4 Tachwedd ar y sianel.

Yn y ddwy bennod gynta' byddwn yn clywed am achos llofruddiaeth Siôn Smith, plentyn wyth oed. Mae Garmon Ellis, llystad Siôn Smith wedi'i gyhuddo o'i lofruddio, ond ai fo sy'n gyfrifol am ei ladd? Bydd deuddeg rhaglen yn y gyfres gyda dwy raglen yn canolbwyntio ar bob achos. Bydd achosion eraill yn cynnwys trais, llosgi bwriadol, puteindra, lladrata ac ewthanasia.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?