S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Colli, cariad a throsedd yng nghefn gwlad

Cymeriadau

 • Arwel - Sion Ifan

  Arwel - Sion Ifan

 • Non - Lucy Hannah

  Non - Lucy Hannah

 • Anne - Rhian Morgan

  Anne - Rhian Morgan

 • Celyn - Gwydion Rhys

  Celyn - Gwydion Rhys

 • Luned - Catherine Ayres

  Luned - Catherine Ayres

 • Ruth - Gwawr Loader

  Ruth - Gwawr Loader

 • Gwyn - Gareth Morris

  Gwyn - Gareth Morris

Nos Sul 29 Mawrth 9.00

Bydd y ddrama dair rhan Tir yn dechrau nos Sul, 29 Mawrth ar S4C - cyfres ddrama gyfoes am fywyd gwledig, cariad a throsedd gan yr awdur amryddawn o Gaerfyrddin, Roger Williams.

Mae cyfres ddrama S4C yn sôn am fewnlifiad, a phobl ifanc yn gadael cefn gwlad Sir Gâr, thema sy'n briodol iawn yn ôl yr actor Siôn Ifan. Mae'n thema sy'n agos iawn at galon Siôn, sy'n actio Arwel - mab fferm, gan ei fod e ei hunan wedi symud o Ddryslwyn, Sir Gâr at y brifddinas.

"Dwi wedi gorfod symud i Gaerdydd oherwydd fy ngwaith i. Dwi'n credu ei bod hi'n dynfa ym mhob gwlad i bobl symud i'r dref i fyw. Mae hi'n gymwys iawn ar gyfer y ddrama hon, fy mod i fy hun wedi symud i Gaerdydd, a gadael fy nghynefin. Ac mae cymaint o bobl wedi symud o'r gogledd a'r gorllewin i fyw yn y brifddinas."

Yn ystod ffilmio'r gyfres, gwerthwyd y cartref lle magwyd Siôn, 26, yn y Dryslwyn, rhwng Llandeilo a Chaerfyrddin. Ond stori i'r gwrthwyneb sydd gan ei gymeriad Arwel, yn Tir i'w hadrodd. Mae o'n dyheu am brynu tŷ yn ei gynefin, ac mae'n llygadu hen ffermdy. Ond yn anffodus i Arwel, aiff pethau o'i le gan chwalu breuddwyd bersonol. Ac mae hyn yn esgor ar sawl penderfyniad ffôl.

"Mae e'n adlewyrchu rhwystredigaeth rhywun sy'n treial dal 'mlaen i'r hen ffordd o fyw. Mae ei dad wedi marw, ac mae e'n treial byw ei fywyd yn ôl ei ddisgwyliadau e. Mae e'n methu prynu tŷ, ac yn methu setlo. Mae e'n treial gwella ei fywyd, a bywyd ei deulu, ond yn methu."

Teimla Arwel yn rhwystredig tu hwnt, ac yn genfigennus tuag at ei frawd a'i chwiorydd, ac mae hyn yn achosi sawl ddadl deuluol rhyngddynt. Mae un chwaer wedi sefydlu busnes amaethyddol yn yr ardal, a'i frawd yn ddyn busnes llwyddiannus yn Llundain; a'r ddau'n ennill llawer mwy o arian nag e.

"Mae Arwel yn fab fferm, ac mae e'n eitha' byrbwyll, gan fyw yn y foment. Mae ei fwriad yn dda, ond mae e'n cwrdd â'r bobl anghywir ac yn delio gyda phethau yn y ffordd anghywir. Mae hyn yn effeithio ar ei dynged e.

"Dwi ddim yn dod o gefndir amaethyddol, ond dwi'n dod o'r ardal honno ac yn adnabod pobl o gefndir ffermio yn y sir. Ac yn ystod y ffilmio fe siaradon ni â lot o bobl leol, am eu profiadau gwaith lleol. Mae Tir yn rhoi eu stori nhw ar y sgrin."

Yn ogystal â Siôn Ifan, mae nifer o'r cast â chysylltiad â Sir Gaerfyrddin, yn cynnwys Catherine Ayers, Rhian Morgan a Lucy Hannah. Mae'r gyfres yn ddilyniant o ddrama Tir a ddarlledwyd yn

2013; a oedd yn addasiad teledu o sgript cynhyrchiad Tir Sir Gâr, Theatr Genedlaethol Cymru.
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?