S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • DCI Tom Mathias

  DCI Tom Mathias

  (Richard Harrington)

  Pan symudodd y Ditectif Prif Arolygydd Tom Mathias yn ôl i Aberystwyth ar ôl 10 mlynedd yn gweithio gyda Heddlu'r Met yn Llundain, roedd yn ddyn oedd yn chwilio am lonydd i ddod i dermau â'i broblemau ei hun. Er ei feiau ac er gwaethaf ei ddulliau anarferol, roedd Mathias yn parhau i fod yn dditectif gwych ac yn berson galluog, byrbwyll, ond dynol iawn. Dro ar ôl tro roedd yn ein tywys ni at y gwir ond all Tom Mathias anghofio ei orffennol ei hun? Gyda'r datguddiad ar ddiwedd y bennod ddiwethaf fod ei blentyn ei hun wedi marw o dan ei ofal o - a gyda'i wraig, Meg, yn glanio yn y dre ger y lli - beth mae hynny'n ei olygu i Mathias?

 • DI Mared Rhys

  DI Mared Rhys

  (Mali Harries)

  Mae gan bawb ei faich ei hun ac wedi blynyddoedd o jyglo magu plentyn a'i gyrfa lwyddiannus gyda'r heddlu, mae'n amser i Mared Rhys gymryd stoc o'i bywyd. Mae hi wedi symud yn gyflym drwy rengoedd yr heddlu, ac yn haeddiannol oherwydd ei gwaith caled a'i dawn naturiol. Mae hi'n glyfar, yn graff ac yn annibynnol, mae hi'n caru ei gwaith ac yn llwyddiannus oherwydd hynny. Ond yw ei llwyddiant yn y gwaith wedi dod ar draul ei bywyd personol?

 • DC Lloyd Elis

  DC Lloyd Elis

  (Alex Harries)

  Mae'r Ditectif Gwnstabl Lloyd Elis yn fab fferm sydd wedi ei fagu'n lleol. Mae'n fachgen golygus ond yn anesmwyth yng nghwmni pobl ac yn anobeithiol gyda merched. Er hynny, mae ganddo ddawn gyda rhifau ac angerdd at ei waith ac yn aml yn gweld cliwiau yn y gwaith papur fyddai eraill yn eu methu.

 • DS Siân Owens

  DS Siân Owens

  (Hannah Daniel)

  Mae Ditectif Sarsiant Siân Owens yn benderfynol, yn fympwyol ac yn ddidostur. Mae hi'n gwneud beth bynnag sydd ei angen er mwyn cwblhau'r dasg a does dim ots ganddi am deimladau pobl. Mae hi'n diystyru unrhyw feirniadaeth ac mae hi'n byw ei bywyd heb ddifaru dim.

 • Prif Uwch-arolygydd Brian Prosser

  Prif Uwch-arolygydd Brian Prosser

  (Aneirin Hughes)

  Mae Prif Uwch-arolygydd Brian Prosser yn gymeriad cymhleth a dyrys. Mae'n rhan annatod o haenau uwch cymdeithas elitaidd Aberystwyth ac yn cadw llygad barcud ar bopeth sy'n digwydd o fewn muriau'r orsaf heddlu. Mae'n gwybod bod gwahodd Mathias i'r gymuned yn gam peryglus ac y gall anesmwytho rhai o'i ffrindiau hynaf - ond pam cymryd y risg hynny yn y lle cyntaf?

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?