S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Arctig Gwyllt Iolo Williams

Iolo Williams yn ein gwahodd i'r Arctig Gwyllt

Er bod y gaeaf wedi hen ddod i gnoi yng Nghymru, dydy'r tywydd yma yn ddim byd i'w gymharu â'r Arctig lle mae'r anifeiliaid yn brwydro am eu bywydau i oroesi'r oerfel. Mewn cyfres newydd bedair rhan ar S4C, bydd llais cyfarwydd Iolo Williams yn ein tywys drwy natur wyllt yr Arctig. Bydd Arctig Gwyllt Iolo Williams yn dechrau nos Sul, 25 Ionawr ar S4C.

Mae'r rhaglen, sy'n gydgynhyrchiad â darlledwyr o wledydd Ewropeaidd eraill, yn ein gwahodd i ddiffeithwch Sgandinafia, yr Ynys Las, Gwlad yr Iâ a'r Ffindir ac yn rhoi sylw i rai o greaduriaid unigryw'r byd sydd wedi esblygu i oroesi'r tywydd eithafol.

"Mae'n anodd i unrhyw beth oroesi yn yr Arctig – hyd yn oed yn yr haf. Mae'r rhan fwyaf o'r adar yn dewis gadael pan ddaw'r hydref gan fod bywyd yn rhy anodd iddynt," meddai'r naturiaethwr a fagwyd ym mhentref Llanwddyn, Powys. "Mae'r haf yn fyr iawn ac ond yn para rhyw naw wythnos. Mae'n gynhesach ond nid yw'n gynnes, felly mae nifer o'r anifeiliaid ar frys i hel bwyd a chenhedlu cyn paratoi am y gaeafgwsg hir."

Bydd y camerâu'n dilyn ymdrechion nifer o wahanol greaduriaid i oroesi'r gaeaf. Tra bod rhai yn cystadlu hyd yr eithaf am fwyd, mae eraill yn dewis gaeafgysgu.Ymhlith yr anifeiliaid dan sylw fydd cadno'r Arctig, yr elc a'r arth wen.

"Dwi wedi bod i'r Arctig ryw bedair neu bum gwaith yn y gorffennol," meddai Iolo sydd bellach yn byw yn y Drenewydd. "Yr anifail a wnaeth yr argraff fwyaf arnaf oedd yr arth wen pan es i Svalbard. Dyna anifail sydd wedi addasu'n berffaith i'w gynefin ac yn un o'r ychydig anifeiliaid sy'n edrych arnom ni fel bwyd.

"Un o'r anifeiliaid mwyaf diddorol sy'n ymddangos yn y gyfres yw'r bolgi - sy'n greadur ffyrnig iawn. Mewn rhai ffyrdd, mae'n debyg iawn i'r Jack Russell o ran cymeriad!" Ond nid yw pob anifail yn ddieithr i ni, wrth i ni weld adar sy'n gyffredin i Gymru fel gwylanod, y gylfin groes a chnocell y coed yn addasu i'r oerfel. Hyn oll yn ogystal â golygfeydd godidog o'r dirwedd anfaddeuol.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?