S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymoedd Roy Noble

Roy Noble a'r cymoedd nobl

Mewn cyfres newydd mae'r darlledwr poblogaidd Roy Noble yn mentro tua'r gorllewin wrth iddo fynd ar daith i gyflwyno rhagor o gymoedd De Cymru, eu cymeriadau difyr a'u golygfeydd godidog.

Ym mhennod diweddara'r gyfres, 1 Mawrth, mae Roy Noble yn ymweld â Dyffryn Aman - dyffryn genedigol Roy a dyffryn sy'n agos iawn at ei galon. Mae'n cychwyn ei daith yn y Ganolfan, Brynaman a oedd yn arfer bod yn ysgol fabanod y pentref. Caiff sgwrs gyda Glynog Davies oedd, fel Roy, yn ddisgybl yno. Bydd Roy yna'n symud ymlaen at sinema'r pentref gyda Brian Harries sydd wedi ymroi dros hanner cant o flynyddoedd i'r sinema.

Safle trotian Tairgwaith yw'r stop nesaf a chawn glywed hanes y lle yng nghwmni Eric Jones a Huw Thomas. Bydd merch Huw, Elizabeth, hefyd yn trafod ei waith ym myd y ceffylau. Bydd yn ymweld â'r Ysgol Ramadeg yn Rhydaman ble'r oedd e yn yr un flwyddyn ysgol â Derec Llwyd Morgan, Dafydd Iwan a John Cale o'r Velvet Underground!

Ac er bod yr hen ddiwydiannau trwm wedi hen ddiflannu o'r cwm, bydd Roy yn ymweld â ffatri lwyddiannus sy'n creu dillad gwlân o'r safon uchaf ac sy'n dod â llewyrch yn ôl i'r ardal. Ac wrth i'w daith drwy'r Dyffryn ddirwyn i ben, faint o lwc gaiff Roy wrth osod bet yn y rasus harnes yn Nhairgwaith?

"Yn y Cymoedd, fi weithiau'n credu bo fi'n gwybod popeth, adnabod bob man," esbonia. "Ond dyw hynny ddim yn wir achos rownd y gornel nesa ma' 'na rywbeth arall i'w weld a stori newydd i'w chlywed."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?