S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Mae Abbie Bolithio yn newyddiadurwraig ifanc o Ferthyr Tudful sydd newydd raddio o Brifysgol Caerdydd. Mae ganddi hi ddiddordeb mewn ystod eang o bynciau yn cynnwys defnydd o'r Gymraeg ar y we.

Mae "emoji" i faner Cymru yn cael ei ystyried yr wythnos hon ar ôl adroddiad yn galw am gwmni Unicode i gynnwys baner Cymru, Lloegr a'r Alban yn y casgliad "emoji" swyddogol.

Mae'r cwmni Americanaidd yn gyfrifol am reoleiddio cymeriadau'r bysellfwrdd i ffonau symudol gan gynnwys "emojis" sef lluniau bach megis symbolau, wynebau hapus a baneri.

Roedd nifer o gwynion wedi bod o'r blaen achos nad oes baner Cymru ar gael, dim ond baner Brydeinig. Er bod cwmni Fanmoji wedi lansio ap 'Welshmoji' sy'n llawn "emojis" Cymreig yn ôl ym mis Mawrth, mae pobl dal yn galw am emoji baner Cymru swyddogol heb orfod talu am yr ap.

Yn yr adroddiad, mae Jeremy Burge o Emojipeida.org ac Owen Williams pennaeth cyfryngau cymdeithasol BBC Cymru yn esbonio pwysigrwydd cynrychioli pob cenedl yn unigol trwy ffurf emoji: "Mae'r Deyrnas Unedig a Gogledd Iwerddon yn cynnwys pedair gwlad, mae gan bob un faneri penodol sy'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol ac nid ydynt ar gael ar hyn o bryd fel emoji."

"Mae baneri Cymru, Lloegr a'r Alban yn cael eu defnyddio yn eang mewn sawl cyd-destun rhyngwladol. Mae pob cenedl…yn cael eu cynrychioli yn aml mewn digwyddiadau rhyngwladol gyda baneri unigol, yn hytrach nag o dan faner y Deyrnas Unedig.

Mae ysgrifenwyr tu ôl i'r adroddiad yn disgwyl y bydd defnydd y baneri yn uchel iawn gan fod llawer o ofynion wedi bod iddyn nhw.

Dywed yr adroddiad fod 715 o bobl wedi chwilio am "Welsh emoji" ar wefan emojipedia.org hyd at fis Mehefin 2016 a bod rhaid i bobl dod o hyd ffyrdd newydd o gynrychioli eu cenhedloedd megis Gareth Bale yn ystod yr Euros: "Mae defnyddio baneri gwlad yn gyffredin mewn llawer o ffurfiau cyfathrebu, ac mae baneri Lloegr, Cymru a'r Alban yn aml angen 'workarounds' oherwydd diffyg emoji baner briodol. [Byddai] baneri unigol…yn datrys y mater hwn."

Os yw pwyllgor Unicode yn cymeradwyo'r baneri newydd, byddem yn disgwyl eu gweld erbyn Haf 2017.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?